Showing posts with label ASP.NET. Show all posts
Showing posts with label ASP.NET. Show all posts

22/11/2016

How to validate dynamic UI with JQuery?

Home


Source: own resources, Authors: Agnieszka and Michał Komorowscy

One of the most interesting task I developed some time ago was a library responsible for the generation of dynamic UI based on XML description in ASP.NET MVC application. The task was not trivial. The UI had to change based on the selections made by a user. I had to support many different types of controls, relations between them e.g. if we select the checkbox A then the text box B should be disabled and of course validations. In order to perform the client side validations I used jQuery Unobtrusive Validation library. I thought that it'll work just like that but it turned out that a dynamic UI may cause problems. Here is what I did.

31/08/2016

AjaxExtensions.BeginForm doesn't work. Really?

Home


Source: own resources, Authors: Agnieszka and Michał Komorowscy

The goal of using Ajax is to communicate with the server asynchronously without reloading the entire page. Specifically AjaxExtensions.BeginForm can be used to updated a selected part of a web page. It is relatively easy in use but can be also troublesome. Especially, when we try to apply it in an application which wasn't using Ajax earlier. I decided to wrote this short technical post because recently I came across the following issue the few times:

AjaxExtensions.BeginForm redirects a user to a new page instead of refreshing a fragment of a current one.

This problem has an easy explanation. Under the hood AjaxExtensions.BeginForm uses Java Script library called Microsoft jQuery Unobtrusive Ajax. The issue is that this library is not installed by default if we create a new project. It's easy to forget about it.

If you have the described problem:
 • Check in packages.config file contains Microsoft.jQuery.Unobtrusive.Ajax package.
 • Check if jquery.unobtrusive-ajax.js file is referenced in html e.g.: <script src="/scripts/jquery.unobtrusive-ajax.js"></script>
 • If you use bundles checik if jquery.unobtrusive-ajax.js was included in a bundle e.g.:
  public static void RegisterBundles(BundleCollection bundles)
  {
    ...
    var js = new ScriptBundle("~/bundles/MyBundle").Include("~/Scripts/jquery.unobtrusive-ajax.js");
    ...
  }
 • Besides, check if a bundle with jquery.unobtrusive-ajax.js is rendered properly e.g.:
  @Scripts.Render("~/bundles/MyBundle")

15/05/2011

Aplikacje wielojęzyczne - ASP.NET

Home

Wstęp

Ostatnimi czasy zajmowałem się przygotowanie obcojęzycznej wersji systemu, na który składa się cała plejada aplikacji napisanych w różnych technologiach, od ASP.NET przez WinForms po WPF. Do tej pory zagadnienie to znałem przede wszystkim ze strony teoretycznej. To znaczy wiedziałem o różnych mechanizmach wbudowanych w .NET wspierających ten proces, nie omieszkałem ich wypróbować ale nie miałem okazji zastosować tej wiedzy do dużego i skomplikowanego systemu. Powiem więcej, proces lokalizacji aplikacji napisanej w .NET wydawał mi się relatywnie łatwy i prosty do przeprowadzenia, przecież platforma daje tyle za darmo. Teoria, teorią, a w praktyce okazało się, że nie jest to takie łatwe. Tym wstępem rozpoczynam serię postów, w której chcę się podzielić moimi doświadczeniami i przemyśleniami na ten temat.

Na początek ASP.NET. Przystępując do pisania tego postu zastanawiałem się czy zacząć od opisania podstaw związanych z przygotowaniem obcojęzycznej wersji aplikacji ASP.NET czy od razu przejść do opisania swoich doświadczeń. Zdecydowałem się na drugie podejście, trochę z lenistwa, a przede wszystkim dlatego, że nie lubię robić tego co zostało już zrobione, odsyłam na przykład do ASP.NET Globalization and Localization.

Stałe znakowe w kodzie

Zacznę od tego, że używanie w kodzie (mam tutaj na myśli kod C#, VB.NET, a nie markup) stałych znakowych powinno być karane zesłaniem na Sybir. Stałe zawierające komunikaty dla użytkownika itp. powinny znajdować się w zasobach aplikacji, a pozostałe, nazwijmy je techniczne powinny zostać zdefiniowany w jednym konkretnym miejscu np.:
public static class Constans
{
 ...
 public static const string Name = "Name";
 ...
}
Wróćmy jednak do treści wyświetlanych użytkownikom i załóżmy, że w kodzie znajdujemy cos takiego:
...
Msg.ShowMessage("Operation successful!");
...
Coś takiego jest złe, bardzo złe, niewyobrażalnie złe... Jeśli napiszemy coś takiego to potem osoba odpowiedzialna za przygotowanie obcojęzycznej wersji aplikacji (w tym przypadku ja) będzie musiał znaleźć w kodzie wszystkie miejsca tego rodzaju i przenieść komunikat do pliku z zasobami czyli wykonać naszą pracę. Takich miejsc może być bardzo dużo i ciężko jest znaleźć.

Użycie okienka Find, wyrażeń regularnych jest przydatne ale trzeba wiedzieć czego szukać, raz będzie to Msg.ShowMessage(...), innym razem lbl.Text = ..., a w jeszcze innym przypadku coś innego. Jeśli dodamy do tego wiele bibliotek to otrzymamy prawie syzyfowe zadanie. To oczywiście dotyczy aplikacji każdego rodzaju, a nie tylko ASP.NET. Powyższy kod powinien wyglądać tak jak poniżej (Msg to nazwa pliku z zasobami). Jeśli plik z zasobami zostanie przetłumaczony nie trzeba robić nic innego.
...
Msg.ShowMessage(Msg.OperationSuccessful);
...

Stałe znakowe w markup'ie

Przejdźmy teraz do kodu strony czyli tego co znajduje się w plikach *.aspx, *.ascx itd. Otóż myślałem, że z tym nie będzie problemu i planowałem użyć narzędzia dostarczanego razem z Visual Studio Tools->Generate Local Resources. Narzędzie to generuje dla strony/kontrolki plik zawierający "wszystkie" zasoby, które mogą podlegać lokalizacji i modyfikuje kod w ten sposób aby odpowiednia wersja zasobów była wczytywana automatycznie. Sądziłem, że będzie to bardzo proste, parę sekund na stronę i po zabawie. Praktyka wygląda tak:
 • Narzędzie to potrafi zamulić VS i to nawet dla stosunkowo prostych strony i na mocnej maszynie. Objawia się to tym, że środowisko przestaje odpowiadać na kilkadziesiąt sekund, a nawet dłużej.
 • Narzędzie to nie współpracuje ze wszystkimi kontrolkami i tak czy inaczej w niektórych przypadkach trzeba "ręcznie" tworzyć zasoby.
 • Jeśli nasza aplikacja składa się z wielu stron otrzymamy również wiele plików z zasobami. Liczbę tą należy jeszcze przemnożyć przez liczbę języków jakie chcemy obsługiwać. Uważam, że prowadzi to do bałaganu w projekcie. Osobiście wolę aby zasoby były zgromadzone w jednym, kilku plikach, a nie w kilkunastu lub kilkudziesięciu. Moim zdaniem ułatwia to zarządzanie nimi, tłumaczenie czy wprowadzanie poprawek.
 • Generate Local Resources wyniesienie do pliku z zasobem wszystko co się da. Może się zdarzyć, że dla danej strony musimy przetłumaczyć raptem kilka elementów natomiast plik z zasobami będzie ich zawierał wielokrotnie więcej.
Z tych względów postanowiłem zrezygnować z tego narzędzia i niestety samemu przeszukać kod stron i wynieść stałe znakowe do plików z zasobami. Aby odwołać się do tych zasobów z poziomu kodu strony wykorzystałem wyrażenia <% ... %>. Tutaj możemy wyróżnić dwa przypadki
Przypadek 1
<asp:Button ID="deleteButton" runat="server" Text="Usuń" />
można zamienić na:
<asp:Button ID="deleteButton" runat="server" Text="<%$ Resources : lbl, Delete %>" />
lub na :
<asp:Button ID="deleteButton" runat="server" Text="<%# Resources.lbl.Delete %>" />
W drugim wypadku trzeba pamiętać o wywołaniu metody DataBind. lbl to nazwa pliku z zasobami. Ja korzystałem głównie z pierwszej opcji.
Przypadek 2
<div>
 Nie znaleziono pliku
</div>
można zamienić na:
<div>
 <%= Resources.msg.FileNotFound %>
</div>
lub na:
<div>
 <asp:Literal runat="server" Text="<%$ Resources: msg, FileNotFound %>" />
</div>
lub na:
<div>
 <asp:Literal runat="server" Text="<%# Resources.msg.FileNotFound %>" />
</div>
lub na:
<div>
 <%# Resources.msg.FileNotFound %>
</div>
W dwóch ostatnich przypadkach trzeba pamiętać o wywołaniu DataBind. msg to nazwa pliku z zasobami. Ja korzystałem głównie z <%= ... %>, ma to jednak swoje ograniczenia. W pewnych, w cale nie rzadkich, przypadkach natrafimy na wyjątek The Controls collection cannot be modified because the control contains code blocks (i.e. % ... %). O tym jak sobie z tym poradzić i dlaczego tak jest pisałem w tym poście.

Inne

Tak jak napisałem na początku zajmowałem się przygotowaniem obcojęzycznej wersji dużego systemu. System ten ma swoją długą historię, a przejawem tego jest między innymi własny mechanizm lokalizowania. Mechanizm ten można było zastosować tylko do niektórych elementów interfejsu użytkownika. Co też zrobiłem bo skoro coś jest i działa to czemu z tego zrezygnować. Z perspektywy muszę przyznać, że nie była do dobra decyzja. Wykorzystanie więcej niż jednego mechanizmu lokalizowania aplikacji spowodowało, że konfiguracja tej aplikacji stała się trudniejsza. Jestem pewny, że za jakiś czas ktoś będzie się zastanawiał czemu tutaj widzę napisy po angielsku, a tutaj po polsku!?!?

Podsumowanie

W podsumowaniu powiem tylko jedną rzecz, którą zapewne powtórzę jeszcze nie raz:

Jeśli chcemy aby nasza aplikacja miała wiele wersji językowych to przygotowujmy się do tego od pierwszej linijki tej aplikacji.

Przez przygotowujmy się mam na myśli umieszczanie komunikatów w zasobach itp. ale również wypróbowanie dostępnych mechanizmów i sprawdzenie jak działają. Nie odkryłem tutaj Ameryki ale dopiero kiedy poczułem na własnej skórze co to znaczy lokalizacja dużej, starej aplikacji, która nie była do tego gotowa uświadomiłem sobie w pełni jak ważne jest myślenie o wielu wersjach językowych od samego początku.

03/05/2011

The Controls collection cannot be modified because the control contains code blocks (i.e. % ... %)

Home

The Controls collection cannot be modified because the control contains code blocks (i.e. <% ... %>). to paskudny błąd, który generowany jest przez klasę System.Web.UI.ControlCollection. Ma to miejsce przy próbie modyfikacji kolekcji, na przykład przez wywołanie Add(Control control), w przypadku kiedy kontrolki w niej zawarte korzystają z wyrażeń postaci <% ... %> lub <%= ... %>. Istnieje kilka sposób ominięcia tego problemu:
 • Kod zawierający wyrażenia <% ... %> lub <%= ... %> umieścić w dodatkowym bloku <div runat="server">...<div/>. Na przykład taki kod:
  <form id="form1" runat="server">
    <% for (int i = 0; i < 5; ++i) %>
    <% { %>
    <br />
    <asp:label runat="server" Text="Test" />
    <%= i.ToString() %>
    <% } %>
  </form>
  
  zamienimy na taki:
  <form id="form1" runat="server">
    <div runat="server">
    <% for (int i = 0; i < 5; ++i) %>
    <% { %>
    <br />
    <asp:label runat="server" Text="Test" />
    <%= i.ToString() %>
    <% } %>
    </div>
  </form>
  
  W drugim przypadku modyfikacja kolekcji (form1.Controls.Add(new Label());) nie spowoduje błędu ponieważ kontrolki form oraz div posiadają oddzielne kolekcje ControlCollection i tylko kolekcja kontrolki div jest w trybie tylko do odczytu.
 • Jeśli mamy dostęp do kontrolek Telerika to możemy skorzystać z RadCodeBlock.
Poniżej jeszcze dwa, mniej ogólne, rozwiązania problemu:
 • Zastąpienie <%= ... %> przez <%# ... %>. Na przykład taki kod:
  <%= Environment.MachineName %>
  
  możemy zastąpić takim:
  <%# Environment.MachineName %>
  
 • Użyć kontrolki Literal i taki kod:
  <%= Resources.lbl.Title %>
  
  zastąpić takim:
  <asp:Literal runat="server" Text="<%$ Resources: lbl, Title %>"/>
  
Rozwiązanie problemu to jedna sprawa. Mnie zaciekawiło dlaczego tak się dzieje. Poszukiwania rozpocząłem od przyjrzenia się implementacji kolekcji ControlCollection. Tutaj jak zwykle pomocny okazał się .NET Reflector. Na początki dowiedziałem się, że kolekcja ma prywatne pole _readOnlyErrorMsg; . Jeśli jest ono różne od null i nastąpi próba modyfikacji kolekcji to generowany jest wyjątek:
...
if (this._readOnlyErrorMsg != null)
{
 throw new HttpException(SR.GetString(this._readOnlyErrorMsg));
}
...
Pole to ustawiane jest tylko w jednym miejscu, w metodzie ControlCollection.SetCollectionReadOnly(string errorMsg). Metoda ta wywoływana jest w kilku miejscach, ale tylko w jednym przypadku parametr errorMsg odpowiada komunikatowi The Controls collection cannot be modified.... Ma to miejsce w metodzie Control.SetRenderMethodDelegate(RenderMethod renderMethod). I tu pojawił się problem. Okazało się, że ta metoda nie jest nigdzie wywoływana, a przynajmniej tak twierdził .NET Reflector (i w sumie się nie pomylił).

Wywołanie tej metody znalazłem w plikach generowanych dynamicznie dla stron aspx. Znajdziemy je w katalogu z plikami tymczasowymi C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\.... Dokładej lokalizacji nie podaję ponieważ nazwy tych plików generowane są w sposób losowy. Dla przykładu z początku postu (z pętlą for) zostanie wygenerowany taki kod:
...
@__ctrl.SetRenderMethodDelegate(new System.Web.UI.RenderMethod(this.@__Renderform1));
...
Metoda @__Renderform1 wygląda natomiast tak (po usunięciu dyrektyw kompilatora):
...
private void @__Renderform1(System.Web.UI.HtmlTextWriter @__w, System.Web.UI.Control parameterContainer) 
{
 @__w.Write("\r\n  \r\n    ");
 for (int i = 0; i < 5; ++i) 
 { 
  @__w.Write("\r\n  <br />\r\n  ");
  parameterContainer.Controls[0].RenderControl(@__w);
  @__w.Write("\r\n  ");
  @__w.Write( i.ToString() );
  @__w.Write("\r\n  ");
 }
}
...
Co w tym takiego zdrożnego, że silnik ASP.NET nie pozwala na modyfikowanie kolekcji? Moim zdaniem kluczowa jest linijka zawierająca odwołanie to kolekcji Controls. Jak widać indeks kontrolki do jakiej się odwołujemy jest ustawiony na sztywno w kodzie. W takim przypadku modyfikowanie kolekcji kontrolek byłoby albo bezcelowe bo i tak kontrolka nie została by wyrenderowana albo doprowadziło to wyrenderowania innej kontrolki niż trzeba.

Ciekawe posty na ten temat można znaleźć również na blogu Rick Strahl's Web Blog. Podaje tylko tytuły artykułów, a nie linki ponieważ w momencie pisania tego postu artykuły te były dostępne tylko w cache Google'a:
 • Reliably adding Controls or Markup before or after an ASP.NET Control?
 • Understanding how <% %> expressions render and why Controls.Add() doesn't work

21/01/2011

Czy to na pewno takie proste?

Home

Czy można zrobić coś źle dodając nowy plik do projektu aplikacji WWW w Visual Studio? Dla ustalenia uwagi niech będzie do plik z definicją raportu wczytywanego w czasie działania tejże aplikacji. Plik ten chcemy w razie potrzeby zmodyfikować bez konieczności ponownej kompilacji projektu. Sprawa wydaje się prosta (Add -> Existing item... itd.) ale jest pewien haczyk. Otóż, Visual Studio dla plików z nieznanymi rozszerzeniami ustawia ich właściwość Build Action na wartość None. Jeśli uruchomimy aplikację z poziomu Visual Studio to nie zauważymy żadnych błędów. Problemy pojawi się jeśli zainstalujemy aplikację na serwerze IIS przy pomocy narzędzia Publish....

Narzędzie to udostępnia kilka sposobów kopiowania plików, a domyślnie zaznaczona jest opcja Only files needed to run application. Sęk w tym, że pliki, dla których właściwość Build Action ma wartość None nie są traktowane jako niezbędne do działania aplikacji i zostaną pominięte w czasie kopiowania. Oczywiście skończy się to komunikatem o błędzie przy pierwszej próbie wczytania pliku. Problem jest bardzo prosty do rozwiązania, wystarczy ustawić Build Action na Content, ale łatwo o tym zapomnieć w ferworze kodowania.

27/10/2010

OciEnvCreate failed with return code -1

Home

OciEnvCreate failed with return code -1 to błąd na temat, którego można znaleźć w sieci sporo pytań ale mało odpowiedzi. Ja niestety miałem tego pecha i również na niego trafiłem, a w rezultacie straciłem kilka dobrych godzin. Błąd ten może pojawić się przy próbie nawiązania połączenia z bazą danych Oracle. Z informacji jakie znalazłem wynika, że najczęściej pojawia się w trzech przypadkach:
 • Brak zainstalowanych bibliotek klienckich Oracle.
 • Zła wersja zainstalowanych bibliotek klienckich Oracle.
 • Brak uprawnień użytkownika na jakim uruchomiony jest proces roboczy ASP.NET do katalogu z bibliotekami klienckimi Oracle.
Co do dwóch pierwszych scenariuszy to ani nie zaprzeczę i ani nie potwierdzę ponieważ na maszynie, na której napotkałem problem działał już program łączący się z bazą danych Oracle. W moim przypadku błąd pojawił się w usłudze webowej zainstalowanej na IIS'ie. Początkowo myślałem, że chodzi o coś zupełnie innego ponieważ tylko pierwsze odwołanie do wspomnianej usługi kończyło się błędem. Przy każdym następnym odwołaniu Web Service zachowywał się tak jakby działał tylko, że zwracał niepoprawne wyniki. No cóż pewnie ktoś gasił wyjątek! Przy pierwszym odwołaniu do usługi wołana jest natomiast metoda Application_Start zdefiniowana w pliku Global.asax, która w tym przypadku zawierała kod nawiązujący połączenie z bazą danych.

Kiedy już odkryłem pierwotną przyczynę niepoprawnego działania usługi postąpiłem zgodnie ze znalezioną sugestią i nadałem pełne uprawnienia do katalogów z bibliotekami Oracle, wstępnie użytkownikowi Wszyscy. Jednym z tych katalogów był C:\app\Administrator\product\11.1.0\client_1.

Następnie zrestartowałem pulę aplikacji do jakiej została przypisana usługa i sprawdziłem czy to coś zmieniło. Okazało się, że niestety nie. Spróbowałem jeszcze raz i nic. Po jakimś czasie stwierdziłem, że może chodzi o jakieś inne katalogi i zdesperowany nadałem użytkownikowi Wszyscy uprawnienia do całego dysku. Niestety znowu bez sukcesu. W tym momencie przyszło mi do głowy, że może nie wystarczy nadanie uprawnień i zrestartowanie puli aplikacji tylko trzeba dodatkowo uruchomić ponownie komputer, co też zrobiłem. Okazało się to strzałem w dziesiątkę.

Zadowolony z sukcesu postanowiłem tym razem zrobić wszystko po bożemu czyli cofnąć nadanie uprawnień wszystkim do wszystkiego i nadać pełne uprawnienia tylko jednemu użytkownikowi i tylko do jednego folderu, ewentualnie dwóch ale ściśle określonych. Na początek chciałem się jednak upewnić o jaki konkretnie folder chodzi i jakiego użytkownika. Postanowiłem więc wrócić do stanu początkowego kiedy błąd jeszcze występował. Jakie było jednak moje zdziwienie kiedy okazało się, że jest to niemożliwe ponieważ po cofnięciu nadania uprawnień i restarcie maszyny wszystko działa.

Reasumując niestety ale nie potrafię z 100% pewnością stwierdzić komu, do czego i jakie uprawnienia należy nadać. Faktem jest jednak, że instalator Oracle nie do końca poprawnie konfiguruje system w czasie instalacji. Faktem jest również, że nadanie prawdopodobnie pełnych uprawnień, prawdopodobnie do folderów wymienionych powyżej, prawdopodobnie dla użytkownika na jakim działa proces roboczy ASP.NET i prawdopodobnie restart komputera pomaga. Mam nadzieję, że te prawdopodobne stwierdzenie oszczędzi komuś kilka godzin pracy.

09/09/2010

htmlfile: Access Denied

Home

FileUploader to kontrolka, która umożliwia wybranie pliku przez użytkownika i przesłanie go na serwer. Po umieszczeniu na stronie renderuje się do pola tekstowego i przycisku Przeglądaj. Ja chciałem uzyskać efekt, w którym kontrolka ta jest ukryta, użytkownik naciska pewien przycisk, wyświetlane jest okienko do wyboru pliku, a następnie plik przesyłany jest na serwer. Zrobiłem to przy pomocy odrobiny JavaScript'u.
  function chooseFile()
  {
    var uploader = document.getElementById("<%= this.Uploader.ClientID %>");
    uploader.click();
  }

  function submitFile() 
  {
    document.forms[0].submit();
  }
Pierwsza funkcja chooseFile znajduje na stronie kontrolkę i wymusza kliknięcie na nią czyli powoduje wyświetlenie okienka do wyboru pliku. Druga funkcja po prostu przesyła stronę na serwer. Kontrolka i przycisk zostały osadzone na stronie w sposób pokazany poniżej:
  ...
  <asp:Button ID="Upload" runat="server" OnClientClick="chooseFile();" Text="Wybierz plik"/>
  ...
  <asp:FileUpload ID="Uploader" runat="server" style="display:none" onchange="submitFile();" />
   ...
Dzięki ustawieniu atrybutu display na wartość none kontrolka renderuje się do kodu HTML nie jest natomiast widoczna dla użytkownika. Po napisaniu kodu uruchamiam stronę, wybieram przycisk Wybierz plik i ku mojemu zadowoleniu pojawia się okienko do wyboru pliku. Wybieram interesujący mnie plik i na tym niestety kończy się zabawa, a pojawia się problem. W linii zawierającej document.forms[0].submit(); raportowany jest błąd htmlfile: Access Denied.

Sprawdzam jeszcze raz te kilka linijek kodu ale wyglądają prawidłowo. No dobrze, a może błąd jest spowodowany tym, że schowałem kontrolkę. Usuwam atrybut style i próbuję jeszcze raz ale błąd znowu się pojawia. Teraz kontrolka jest widoczna, więc sprawdzam co się stanie kiedy nacisnę przycisk Przeglądaj samemu, a nie przy pomocy JavaScript'u. Próbuję i tym razem wybrany plik został przesłany na serwer! Dla pewności powtarzam eksperyment jeszcze raz i ponownie sukces. Innymi słowy błąd pojawia się jeśli kontrolka do wyboru pliku zostanie kliknięta z poziomu kodu.

Więcej pomysłów nie mam, a więc zaglądam do Google i od razu widzę kilku nieszczęśników z podobnym problemem jak mój. Niestety zamiast rozwiązania problemu znajduję tylko informację, że błąd ten związany jest z jakimś mechanizmem bezpieczeństwa, który nie pozwala wysyłać plików bez wiedzy użytkownika. Sprawdzam jeszcze jak sytuacja wygląda w innych przeglądarkach (Opera i Firefox) i błąd się nie pojawia ale to dlatego, że nie działa kod uploader.click(); i okienko do wyboru pliku nie wyświetla się.

Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy do wypróbowanie innych kontrolek do wyboru plików np.: Talerik'a. Dopóki nie znajdę obejścia problemu będę natomiast stosował tradycyjne podejście do zagadnienia czyli pozwolę użytkownikowi samemu nacisnąć przycisk.

27/06/2010

Słów kilka o ASP.NET, IIS, corflags i opcjach kompilacji

Home

Jakiś czas temu przenosiłem aplikację ASP.NET z środowiska developerskiego do testowego i jak często bywa w takich sytuacjach migracja nie obyła się bez pewnych kłopotów. Przy próbie uruchomienia aplikacji użytkownik otrzymywał informację o tym, że nie udało się załadować jednej z bibliotek. Po chwili zauważyłem, że bezpośrednim winowajcą był wyjątek BadImageFormatException. Z podobnym problem już się spotkałem dlatego szybko skojarzyłem, że przyczyną problemu może być próba załadowania 32 bitowej biblioteki do procesu 64 bitowego (środowisko testowe było 64 bitowe). Dla przypomnienia nie jest możliwe aby proces 64 bitowy korzystał z bibliotek 32 bitowych i na odwrót.

Przyjrzałem się więc bliżej kłopotliwej bibliotece przy pomocy programu corflags (pisałem już o nim w tym poście) i okazało się, że ma ona ustawiona flagę 32BIT wskazującą, że biblioteka może być uruchamiana tylko w trybie 32 bitowym. Sprawdziłem również inne biblioteki ale nie miały ustawione tej flagi. W tym momencie wszystko było już jasne, aplikacja ASP.NET hostowana była przez 64 bitowy serwer i w związku z tym nie mogła skorzystać z biblioteki 32 bitowej. Wyczyściłem flagę, również przy pomocy programu corflags i zgodnie z oczekiwaniami problem ustąpił.

Następnie postanowiłem wyjaśnić przyczynę czemu jedna biblioteka miała ustawioną flagę 32BIT. W tym celu przyjrzałem się ustawieniom projektu w Visual Studio i okazało się, że opcja Platform target ustawiona jest na x86 zamiast na Any CPU jak w innych projektach. W tym momencie przypomniałem sobie, że sam to zrobiłem żeby móc używać funkcji Edit and Continue, a po skończeniu pracy zapomniałem przywrócić odpowiednią konfigurację.

Na koniec pozostaje wyjaśnić czemu aplikacja działała w 64 bitowym środowisku developerskim, a w testowym już nie. Otóż, w środowisku testowym pula aplikacyjna w jakiej została umieszczona aplikacja miała wyłączoną flagę Włącz aplikacje 32 bitowe, która umożliwia hostowanie takich aplikacji na 64 bitowym serwerze IIS. Flaga ta dostępna jest w zaawansowanych ustawieniach puli aplikacji w grupie Ogólne. W środowisku developerskim używałem natomiast serwera zintegrowanego z Visual Studio. Nie jestem tego pewien ale prawdopodobnie ma on domyślnie włączoną tą flagę albo środowisko samo określa czy ta flaga ma być włączona w zależności od ustawień uruchamianych projektów.

Reasumując warto znać narzędzie corflags, opcję konfiguracji projektów Platform target oraz przełącznik Włącz aplikacje 32 bitowe .

30/11/2009

Uwierzytelnienie, ASP.NET i IIS

Home

Post ten postanowiłem napisać kiedy zorientowałem się, że kilku kolegów poświęciło sporo czasu aby rozwiązać problem z uwierzytelnieniem usługi sieciowej zainstalowanej na IIS'ie podczas gdy nie posiadali dokładnej wiedzy jak ten mechanizm działa. Problem udało się rozwiązać ale jestem przekonany, że można to było zrobić mniejszym nakładem czasu. Na początku zaznaczę również, że wpis ten dotyczy IIS w wersjach wcześniejszych niż IIS 7.

Jak wszyscy wiemy aplikacje ASP.NET i usługi sieciowe (ang. Web Services) hostowane są na serwerze IIS. Do swojego działania wymagają one dostępu do różnych zasobów. Aby możliwe było określenie czy aplikacja lub usługa posiadają uprawnienie do jakiegoś zasobu muszą one posiadać jakąś tożsamość czyli być uwierzytelnione (ang. authentication). Powstaje pytanie jaką tożsamość posiada aplikacja ASP.NET lub usługa sieciowa?

Na początek przyjrzyjmy się poniższemu scenariuszowi:
 • Użytkownik uruchamia przeglądarkę internetową i wpisuje adres aplikacji.
 • Serwer IIS otrzymuje żądanie i w zależności od ustawień żąda lub nie uwierzytelnienia.
 • Serwer IIS sprawdza czy użytkownik uwierzytelniony (bądź anonimowy) może uzyskać dostęp do żądanego zasobu.
 • Żądanie przekazywane jest do obsługi do silnika ASP.NET.
 • Aplikacja w zależności od ustawień ponownie żąda lub nie uwierzytelnienia się użytkownika.
 • Aplikacja obsługuje żądanie w razie potrzeby legitymując się pewną tożsamością.

Poziom IIS

Na poziomie IIS domyślnie włączone jest uwierzytelnienie anonimowe czyli innymi słowy brak uwierzytelnienia. W takim wypadku zgodnie z domyślnymi ustawieniami przyjmuje się, że użytkownik uwierzytelnił się jako IUSR_machinename. Dostępne są oczywiście inne tryby uwierzytelnienia np.: uwierzytelnienie zintegrowane z Windows (ang. Integrated Windows Authentication) czy uwierzytelnienia podstawowe (ang. Basic) gdzie hasło przekazywane jest czystym tekstem.

Uwierzytelnienia na poziomie IIS jest potrzebne aby stwierdzić czy użytkownik może żądać danego zasobu znajdującego się na serwerze. Zasobem tym może być aplikacja ASP.NET ale również inne rzeczy np.: obrazki, archiwa itd. Uwierzytelnienia na tym poziomie konfigurowne jest przy pomocy aplikacji administratora IIS: Control Panel -> Administrative Tools -> Internet Information Services.

Poziom silnika ASP.NET

Następnie mamy uwierzytelnienia na poziomie silnika ASP.NET. W tym przypadku można włączyć uwierzytelnienie anonimowe, zaimplementować cały mechanizm samemu czy użyć uwierzytelnienia Windows. Należy jednak zaznaczyć, że nie należy mylić uwierzytelnienia Windows na poziomie ASP.NET z uwierzytelnienia zintegrowanym z Windows na poziomie IIS.

Włączenie uwierzytelnienia Windows na poziomie ASP.NET oznacza, że silnik ASP.NET będzie widział użytkownika pod tożsamością wyznaczoną przez IIS. Innymi słowy IIS uwierzytelni użytkownika i przekaże jego tożsamość do ASP.NET. Metoda jaka zostanie użyta przez IIS do uwierzytelnienia zależy od ustawień. W szczególności, tak jak napisałem wyżej, może to być uwierzytelnienia zintegrowane z Windows ale również podstawowe czy inne. W przypadku braku uwierzytelnienia do silnika ASP.NET zostanie natomiast przekazana tożsamość anonimowa. Uwierzytelnienia na tym poziomie konfigurowane jest przy pomocy pliku web.config w sekcji <authentication>.

Tożsamość silnika ASP.NET

Teraz dochodzimy do setna sprawy czyli z jaką tożsamością działa silnik ASP.Net. Odpowiedź: „To zależy” :) Już odpowiadam ale zanim przejdziemy dalej należy jeszcze wyjaśnić czym jest impersonacja. Otóż impersonacja to mechanizm pozwalający przyjąć cudzą tożsamość i wykonywać w jej kontekście różne działania.

A więc jeśli wyłączona jest impersonacja (ustawienia domyślne) to silnik ASP.NET w przypadku systemów Windows Server 2000 i Windows XP działa na koncie o nazwie ASPNET, a przypadku Windows Server 2003 używa konta Network Service. Natomiast jeśli impersonacja jest włączona ASP.NET działa z tożsamością uwierzytelnionego użytkownika nawet jeśli jest to tożsamość anonimowa. Za te kwestie odpowiada sekcja <identity>.

Sprawa wygląda trochę inaczej w przypadku IIS 7, który posiada mocno zmienioną, a właściwie zupełnie inną architekturę w stosunku do IIS 6 i wcześniejszych. W szczególności w IIS 7 nie ma podziału na uwierzytelnienia na poziomie serwera i ASP.NET. Serwer IIS7 może być również konfigurowany z poziomu sekcji <system.WebServer> w pliku web.config. To jednak temat na kolejny wpis.

02/11/2009

Problem z SqlDependency. Czyżby?

Home

Post ten dotyczy mechanizmu query notification, który pozwala na otrzymywanie powiadomień o zmianach w bazie danych dotyczących wybranych wierszy. Funkcjonalność ta jest dostępna na poziomie programistycznym między innymi przez łatwą w użyciu klasę SqlDependency (Jest to opakowanie na klasę SqlNotificationRequest). W Internecie można znaleźć bardzo dużo przykładów użycia tej klasy nie będę, więc powielał tego co zostało już napisane. Chciałbym natomiast zwrócić uwagę, że chociaż warunkiem koniecznym użycia powiadomień jest użycie SQL Server'a w wersji 2005 lub późniejszej to nie jest to warunek wystarczający.

Wszystko zaczęło się od tego, że postanowiłem przyjrzeć się dokładnie temu mechanizmowi. Do testów wybrałem chyba dobrze znana bazę Northwind. Bardzo szybko udało mi się stworzyć testową aplikację ale po jej uruchomieniu okazało się, że powiadomienia nie są generowane albo aplikacja ich nie otrzymuje. Kod sprawdziłem kilka razy, dla pewności przejrzałem kilka opisów w sieci i nic.

W końcu postanowiłem wykorzystać kody pokazane w jednym z tutoriali, wraz z użytą w tam bazą danych. Po chwili okazało się, że działa. Zmodyfikowałem, więc swoją aplikację aby używała właśnie tej bazy danych. Chwila niepewności, uruchamiam i również działa.

Dochodzę do wniosku, że nie ma mocnych, problem musi tkwić gdzieś w bazie danych. Porównuję konfigurację obu baz danych i znajduję winnego - tryb kompatybilności. Okazało się, że po zainstalowaniu baza Northwind ma ustawiany tryb kompatybilności na SQL Server 2000, zamiast SQL Server 2005. Mała, głupia sprawa, a można stracić trochę czasu.

26/10/2009

CodeBehind i CodeFile

Home

Jakiś czas temu pisząc prostą aplikacje WWW utworzyłem z rozpędu projekt typu Web Application zamiast Web Site. Zanim się zorientowałem popełniłem już trochę kodu stwierdziłem więc, że nie będę pisał go od początku. Usunąłem projekt z solution, wykasowałem plik z rozszerzeniem csproj i skorzystałem z polecenia Add -> Existing Web Site.... Wszystko wydawało się w porządku do momentu kiedy spróbowałem skompilować aplikację. W efekcie otrzymałem komunikat jak poniżej:

Could not load type 'PageName'.

Przy drugiej próbie kompilacji otrzymałem taki sam błąd kompilacji. Patrzę i patrzę w kod strony i nic. Przecież jeszcze 5 minut temu kompilowało się, czary? Oczywiście, że nie. Po chwili przypominam sobie o jednej drobnej różnicy. W przypadku projektów typu Web Application w dyrektywie @Page używa się atrybutu CodeBehind, a w przypadku Web Site'ów atrybutu CodeFile. Niby szczegół ale jeśli się o nim zapomni może popsuć trochę krwi.

11/10/2009

Kontrolki ASP.NET i zdarzenia

Home

Dzisiaj napiszę o rzeczy bardzo prostej ale, o której jednak zdarzyło mi się zapomnieć przez co zmarnowałem trochę czasu. Sytuacja miała miejsce kiedy pracowałem nad kontrolkę, która na swoim interfejsie publicznym między innymi udostępniała zdarzenia SelectionChanged. W kodzie wyglądało to jakoś tak:
...
public event EventHandler SelectionChanged;
...
Po jej napisaniu zabrałem się do testowania i jedną z rzeczy jaką chciałem sprawdzić było to czy zdarzenie jest generowane w odpowiednim momencie. Umieściłem więc kontrolkę na stronie w taki sposób:
...
<cc1:MyControl id="Control1" runat="server" SelectionChanged="Control1_SelectionChanged" />
...
Uruchamiam stronę i coś nie działa. Po krótkiej chwili dochodzę do wniosku, że coś musi być nie tak z zdarzeniem. Stawiam, więc w kodzie pułapkę i odświeżam stronę. Chwila debugu i konsternacja. Kod działa prawidłowo ale w momencie kiedy następuje próba wygenerowania zdarzenia okazuje się, że SelectionChanged równa się null.

Zaczynam sprawdzać czy nigdzie nie zrobiłem literówki itd. Uruchamiam kod ponownie i ciągle to samo. W końcu przypominam sobie, że aby deklaratywnie podczepić się pod zdarzenie kontrolki trzeba użyć przedrostka On. Kod powinien więc wyglądać jak poniżej:
...
<cc1:MyControl id="Control1" runat="server" OnSelectionChanged="Control1_SelectionChanged" />
...

15/09/2009

GridView oraz puste źródło danych

Home

Programistom używającym kontrolki GridView na co dzień znany jest zapewne fakt, że w przypadku pustego źródła danych kontrolka nie generuje żadnego widocznego markup'u. W szczególności nie będą widoczne nagłówki kolumn czy wiersz dodający.

Kiedy w wyszukiwarce wpiszemy hasło Show GridView if datasource is empty otrzymamy oczywiście mnóstwo rozwiązań tego problemu. Niestety pośród nich nie znajdziemy, a przynajmniej ja nie znalazłem, satysfakcjonującej odpowiedzi dotyczącej źródła danych typu ObjectDataSource. Nie będziemy natomiast osamotnienie jeśli używamy SqlDataSource. Ale co jeśli nie chcemy, nie możemy lub najzwyczajniej w świecie nie chce nam się zmieniać używanego typu źródła danych. Ja zastosowałem rozwiązanie, które opisałem poniżej.

Dla ustalenia uwagi załóżmy, że metoda dostarczająca danych wygląda następująco:
public static IEnumerable GetData()
{
 return _data;
}
Zacznijmy od zmodyfikowania tej metody w ten sposób aby zawsze zwróciła niepustą kolekcję:
public static IEnumerable GetData()
{
 if(_data.Count == 0)
 {
  _data.Add(new TestClass());
 }
 
 return _data;
}
Oczywiście teraz wszystko zadziała z wyjątkiem tego, że na kontrolce pojawi się jakiś "dziwny", sztuczny obiekt. Można temu jednak zaradzić zmieniając lekko definicję TestClass:
public class TestClass
{
 ...
 public bool IsFake
 {
  get; set;
 }
 ...
}
Przy okazji zmodyfikujemy ponownie metodę GetData:
public static IEnumerable GetData()
{
 if(_data.Count == 0)
 {
  _data.Add(new TestClass() { IsFake = true; });
 }
 
 return _data;
}
Ostatni element rozwiązania do podczepienie się pod zdarzenie OnRowDataBound kontrolki GridView w celu sterowania widocznością wierszy:
protected void GridView_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
 TestClass ts = e.Row.DataItem as TestClass;
 if(ts != null && ts.IsFake)
 {
  e.Row.Visible = false;
 }
}
Rozwiązanie można jeszcze rozszerzyć o usunięcie sztucznego obiektu z kolekcji w momencie kiedy pojawią się "prawdziwe" dane ale moim zdaniem nie jest to konieczne.

17/07/2009

$find vs $get

Home

Ostatnimi czasy pracowałem nad webową aplikacją mapową, która bardzo silnie wykorzystuje ASP.NET Ajax, a więc nie obyło się bez napisania "kilku" linii kodu w JavaScript. Przy okazji implementowania jednej z funkcjonalności musiałem odwołać się do kontrolki mapowej. Niewiele myśląc napisałem mniej więcej taki kod:
...
var map = $get(MapControlId);
...
Kontrolka oczywiście została znaleziono. Zgodnie z dokumentacją powinna udostępniać funkcję toMapPoint konwertującą współrzędne ekranowe na mapowe. Niestety ale okazało się, że taki kod nie działa ponieważ znaleziona kontrolka nie udostępnia takiej metody.
...
var res = map.toMapPoint(x, y);
...
Moment konsternacji, dokumentacja mówi jedno, a życie pokazuje drugie. Chwila szukania w Internecie i rozwiązanie problemu jak zwykle okazało się trywialne. Zamiast funkcji $get należy użyć funkcji $find. Czym się różnią? Pierwsza z nich to po prostu skrót do użycia dobrze znanej funkcji getElementById służącej do wyszukiwania elementów DOM o podanej wartości atrybutu id.

Funkcja $find służy natomiast do wyszukiwania komponentów o stanowi skrót dla wywołania findComponent. Komponent to moduł programowy udostępniający jakąś funkcjonalność. Komponenty dzielimy na trzy kategorie. Po pierwsze mamy komponenty niewizualne takie jak zegar (ang. timer). Pozostałe dwa typy komponentów w ASP.NET Ajax to kontrolki czyli komponenty wizualne (elementy DOM) oraz zachowania (ang. behaviours), które rozszerzają możliwości istniejących już elementów DOM. Metoda, której potrzebowałem użyć była oczywiście zdefiniowana na komponencie, a nie na elemencie DOM.

02/06/2009

Data Binding i dobre praktyki programistyczne

Home

The data source for GridView with id 'GridView1' did not have any properties or attributes from which to generate columns. Ensure that your data source has content.

Czy spotkaliście się z takim błędem pomimo, że byliście pewni, że poprawnie zasilacie kontrolkę lub powiązane z nią źródło danych? Jeśli tak to problem był związany z użytymi strukturami danych. Przykładowy kod, który spowoduje powyższy błąd został przedstawiony poniżej. Zacznijmy od prostej klasy, którą chcemy zaprezentować na kontrolce GridView.
public class Data
{
 public int Id;
 public string Name;
}
Fragment kodu strony:
...
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server">
</asp:GridView>
...
Kod zasilający kontrolkę jest równie prosty, dla uproszczenie nie korzystam ze źródła danych:
...
this.GridView1.DataSource = new Data[] { new Data { Id = 1, Name = "1" }, new Data { Id = 2, Name = "2" } };
this.GridView1.DataBind();
...
Uważny czytelnik mógł zauważyć, że w klasie Data użyłem publicznych pól składowych zamiast właściwości. I tu leży pies pogrzebany. Pola składowe klasy nie są automatycznie wykrywane i obsługiwane przy dowiązywaniu kontrolki (ang. binding). Innymi słowy pola trzeba opakować we właściwości. Nie wiem czy to przeoczenie w implementacji czy celowe działanie (biorąc pod uwagę treść komunikatu to drugie) ale w każdym razie ograniczenie to wspiera dobre praktyki programistyczne. Poprawny kod klasy Data powinien wyglądać tak:
public class Data
{
 public int Id { get; set; };
 public string Name { get; set; };
}

19/05/2009

Name mangling, UniqueID, ClientID oraz ID

Home

Name mangling, po polsku maglowanie nazw, to w kontekście stron wzorcowych (ang. master pages) proces podmieniania identyfikatorów kontrolek przy generowaniu strony wynikowej (ze strony wzorcowej i strony z właściwą zawartością), a celem tej operacji jest zapewnianie, że identyfikatory będą na pewno unikalne w obrębie strony. Technicznie operacja ta sprowadza się do połączenia identyfikatora kontrolki z identyfikatorem kontenera w jakiej kontrolka została umieszczona, a dokładniej jego UniqueID. Operacja ta jest potrzebna ale stwarza też problemy i prowadzi niestety do błędów. Zacznę od opisu scenariusza:
 • Utworzyłem stronę wzorcową.
 • Utworzyłem stronę z zawartością.
 • Do strony z zawartością dodałem kontrolki GridView oraz SqlDataSource.
 • Skonfigurowałem połączenie z bazą danych.
 • Uruchomiłem stronę i GridView wyświetlił dane ze wskazanej tablicy.
 • Dodałem do strony kilka pól tekstowych i przycisk.
 • Dodałem metodę obsługującą naciśnięcie przycisku:
  protected void Button_Click(object sender, EventArgs e)
  {
   SqlDataSource.Insert();
  }
  
 • W kodzie strony deklaratywnie zdefiniowałem parametry wejściowe dla zapytania wstawiającego dane do bazy:
   <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Database %>" 
    SelectCommand="SELECT [Kolumna_1], [Kolumna_2], [Kolumna_3] FROM [Tabela]"
    InsertCommand="INSERT INTO users ([Kolumna_1], [Kolumna_2], [Kolumna_3]) VALUES (@Param_1,@Param1_2,@Param_3)">
   <InsertParameters>
    <asp:FormParameter Name="Param_1" FormField="PoleTekstowe_1" />
    ...
   </InsertParameters>
   </asp:SqlDataSource>
  
  W powyższym kodzie PoleTekstowe_1 to identyfikator pola tekstowego będącego źródłem danych dla parametru Param_1.
Mając gotową stronę uruchomiłem aplikację, wypełniłem pola tekstowe, nacisnąłem przycisk i otrzymałem wyjątek z komunikatem: Cannot insert the value NULL into column 'Kolumna_1'. Sprawdzam czy nie zrobiłem jakiejś literówki ale wszystko wygląda prawidłowo. Chwila zastanowienia i przypominam sobie, że przecież używałem już podobnego kodu i nie miałem problemów. Główkują dalej i zaczynam patrzeć podejrzliwie na użycie stron wzorcowych. Przenoszę więc cały kod do 'zwykłej' strony, odpalam i wszystko działa. W tym momencie przypominam sobie o Name mangling ale przecież nie zrezygnuję z tego powodu ze wszystkiego co dają strony tego typu.

Żeby nie przeciągać problem rozwiązałem rezygnując z deklaratywnego definiowana parametrów dla źródła danych na poziomie strony na rzecz zdefiniowania ich w kodzie. Oczywiście to nie wszystko. Sztuczka polega na tym, żeby przy podawaniu identyfikatora kontrolki, która będzie źródłem danych dla parametru należy użyć właściwości Control.UniqueID:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  this.SqlDataSource.InsertParameters.Add(new FormParameter("Param_1", this.PoleTekstowe_1.UniqueID));
  this.SqlDataSource.InsertParameters.Add(new FormParameter("Param_2", this.PoleTekstowe_2.UniqueID));
  this.SqlDataSource.InsertParameters.Add(new FormParameter("Param_3", this.PoleTekstowe_3.UniqueID));
}
Control.UniqueID zawiera już przemaglowany identyfikator (globalnie unikalny w obrębie strony) i w związku z tym źródło danych nie ma problemu ze znalezieniem odpowiedniej kontrolki.

Dociekliwi mogą powiedzieć, że jest jeszcze właściwość Control.ClientID. Od razu mówię, że jeśli użyjemy tej właściwości to błąd również wystąpi. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to dziwne ponieważ ClientID zawiera już zmieniony identyfikator. Różnica polega na tym, że do oddzielenie poszczególnych składowych identyfikatora ClientID używany jest inny separator niż przy UniqueID. Poniżej przykład dwóch identyfikatorów dla tej samej kontrolki:

UniqueID: ctl00$ContentPlaceHolder1$Nazwa
ClientID: ctl00_ContentPlaceHolder1_Nazwa

Dlaczego jednak użyto innych separatorów. Zacznijmy od tego, że aby proces podmieniania nazw był odwracalny ASP.NET musi umieć wydzielić z wygenerowanego identyfikatora jego składowe czyli identyfikatory kolejnych kontenerów i na końcu kontrolki. To jest przyczyna, dla której wprowadzono separatory. Separatorem powinien być oczywiście znak, który nie może wystąpić w bazowym identyfikatorze, w tym przypadku '$' ale można to zmienić.

Tutaj dochodzimy do momentu, w którym potrzebujemy z jakiegoś powodu odwołać się do wyrenderowanej kontrolki z poziomu JavaScript'u. Oczywiście potrzebujemy jakiś identyfikator i tu pojawiaja się problem. Otóż co zrobić jeśli jako separator użytu znaku niedozwolonego w identyfikatorach przez JavaScript? Problem ten postanowiono obejść wprowadzając ClientID i używając innego dozwolonego separatora czyli podkreślnika '_'. Reasumując UniqueID (renderuje się do atrybutu name tagu HTML) identyfikuje globalnie kontrolkę na potrzeby silnika ASP.NET, a ClientID (renderuje się do atrybutu id tagu HTML) na potrzeby JavaScript'u

06/05/2009

Dopowiedzenie

Home

Mam niewielką uwagę w kontekście postów Czemu zdarzenia nie działają??? oraz Czemu zdarzenia nie działają??? (część 2). Główne ich przesłanie:

W przypadku dynamicznego tworzenia kontrolek, czy to bezpośrednio czy to przy okazji użycia kontrolek data bound zawsze należy pamiętać aby dynamiczne kontrolki były tworzone nie tylko przy inicjalnym odwołaniu do strony ale również przy kolejnych.

Jest cały czas aktualne przy czym chciałbym dodać jedną rzecz. Otóż zapomniałem napisać, że w przypadku dowiązywania kontrolek do źródeł danych (na przykład do ObjectDataSource) nie trzeba się tym przejmować. Jest tak ponieważ źródła danych same dbają o to aby kontrolka została zasilona danymi w odpowiednim momencie. W szczególności nie trzeba jawnie wołać metody DataBind.

12/01/2009

Czemu zdarzenia nie działają ??? (część 2)

Home

W poście Czemu zdarzenia nie działają??? opisałem błąd, który doprowadza do sytuacji, w której nie otrzymujemy zdarzeń od dynamicznie tworzonych kontrolek. Jego rozwiązanie nie jest specjalnie skomplikowane i dla przypomnienia przytoczę je tutaj:

W przypadku dynamicznego tworzenia kontrolek, czy to bezpośrednio czy to przy okazji użycia kontrolek data bound zawsze należy pamiętać aby dynamiczne kontrolki były tworzone nie tylko przy inicjalnym odwołaniu do strony ale również przy kolejnych.

W tym poście chciałbym jeszcze zwrócić uwagę gdzie powinny być tworzone dynamiczne kontrolki. Najlepszym miejsce jest zdarzenie PreInit strony. Powodów jest kilka, a najważniejsze to:
 • Zdarzenie PreInit jest odpalane najwcześniej w cyklu życia strony. Jeśli stworzymy kontrolki w tym miejscu będą one dostępne w każdym kolejnym zdarzeniu - kontrolki dynamiczne będą zachowywały się tak samo jak kontrolki statycznie osadzone na stronie. To jest pierwszy i najważniejszy powód, a wszystkie wymienione dalej stanowią jego rozwinięcie.
 • Zdarzenie PreInit to jedyne miejsce, w którym możemy dynamicznie ustawić właściwość Theme. Jeśli stworzymy nasze kontrolki później to wartość tej właściwości nie będzie miała wpływu na sposób ich prezentacji.
 • Będziemy mieli zagwarantowane, że właściwości kontrolek zostaną odtworzone na podstawie ViewState.
 • Będziemy mieli pewność, że jeżeli dla dynamicznie stworzonej kontrolki ma zostać wygenerowane zdarzenie to zostanie. Innymi słowy będziemy mieli pewność, że w punkcie, w którym maszyneria ASP.NET określa dla jakiej kontrolki wywołać jakie zdarzenie, ta kontrolka będzie istnieć.
 • Takie są zalecenia :)

06/01/2009

ASP.NET Caching

Home

W poście tym chciałbym napisać kilka słów o unieważnianiu zawartości cache'a w aplikacjach ASP.NET na podstawie aktualizacji danych przechowywanych w bazie danych. Post ten nie jest jednak przewodnikiem na temat cache'owania w aplikacjach ASP.NET, opisuję w nim kilka moim zdaniem ważnych elementów. Post ten można traktować jako punkt wyjścia do dalszej nauki.

Idea jest bardzo prosta. W celu przyspieszenia aplikacji umieszczamy w cache'u jakieś dane np.: wynik zapytania czy też wyrenderowaną stronę (przy pomocy dyrektywy @OutputCache). Chcielibyśmy jednak aby w przypadku jeśli dane, na podstawie których zostało wykonane zapytanie, ulegną zmianie, ponownie wykonać zapytanie zamiast wczytywać jego wynik z cache'a. W aplikacjach ASP.NET możemy wybierać z dwóch możliwości. Jedna to obiekt klasy Cache dostępny przez właściwość strony o takiej samej nazwie. Dane umieszczone w tym pojemniku mogą zostać usunięte po upływie określonego czasu, kiedy zmianie uległ wskazy plik czy też (co interesuje nas w tej chwili) kiedy dane w bazie danych zostały zmienione. Po drugie mamy dostęp do cache'a przechowującego wyrenderowane strony czy też ich fragmenty. Z tego cache'a nie korzystamy bezpośrednio ale przy pomocy dyrektywy @OutputCache. W tym przypadku również możemy wybierać pomiędzy kilkoma wariantami unieważniania zawartości cache'a.

Przejdźmy do konkretów. W obu przypadkach aby powiązać dane w cache'u z danymi w bazie danych używamy klasy SqlCacheDependency. W przypadku cache'a dostępnego z poziomu strony musimy jawnie utworzyć instancję tej klasy. Przykład użycia znajdziemy tutaj. Natomiast w przypadku dyrektywy @OutputCache musimy użyć atrybutu SqlDependency.

Istotne jest co dzieje się pod spodem. SqlCacheDependency używa klasy SqlDependency (nazwa klasy jest taka sama jak nazwa wspomnianego wcześniej atrybutu). SqlDependency to z kolei wysoko poziomowa nakładka na inną klasę SqlNotificationRequest. Ważne jest to, że SqlDependency i SqlNotificationRequest współpracują tylko z bazą danych Sql Server 2005 i nowszymi, które dostarczają usługi powiadomień na poziomie wierszy - query notifications. To znaczy, że możemy wskazać wierszy, w przypadku zmiany których dane z cache'a zostaną usunięte. W przypadku starszych baz danych (lub nowych jeśli nie odpowiada nam query notifications) SqlCacheDependency wykorzystuje mechanizm monitorowania całych tabel zamiast wskazanej grupy wierszy. Jest to ogólnie rozwiązanie mniej wydajne.

Jeszcze parę słów o @OutputCache. Jak napisałem wcześniej aby użyć unieważniania na podstawie bazy danych należy wysterować atrybut SqlDependency. Składnia tego atrybutu jest następująca:
<%@OutputCache
...
SqlDependency="database/table name pair | CommandNotification"
...
%>
W przypadku podania pary nazwa bazy danych i nazwa tabeli zostanie użyte monitorowanie na poziomie całych tabel. W przypadku podania wartości CommandNotification zostanie użyte powiadamianie na poziomie wierszy, a dokładniej ASP.NET użyje wszystkich komend użytych w kontekście danej strony do utworzenia zależności pomiędzy danymi w cache'u, a danymi w bazie danych.

W tym momencie należy jeszcze zaznaczyć, że o ile klasa SqlCacheDependency jest właściwa dla aplikacji ASP.NET to SqlDependency i SqlNotificationRequest mogą być użyte również w innych przypadkach. W ogólności użycie SqlNotificationRequest jest raczej trudne i pracochłonne. W większości przypadków używa się SqlDependency. Przykład użycia tej klasy można znaleźć tutaj tutaj.

10/12/2008

Czemu zdarzenia nie działają???

Home

Ostatnio pomogłem rozwiązać dwa problemy z "nie działającymi" zdarzeniami. Jak to najczęściej bywa, znając rozwiązanie, problem wydaje się banalnie prosty. Ponieważ jednak dojście do rozwiązania nie zawsze jest już tak proste postanowiłem napisać ten post.

Ogólnie problem został mi przedstawiony mniej więcej w taki sposób (luźny cytat): Podczepiłem się pod zdarzenia kilku kontrolek ale po wykonaniu post back'a do strony, metody obsługi zdarzeń nie są wołane.

W obu wspomnianych sytuacjach obserwowany efekt był taki sam (metody obsługi zdarzeń nie były wołane), natomiast przyczyna błędu troszeczkę inna. Błędu, ponieważ to oczywiście nie bug w maszynerii ASP.Net tylko najzwyklejszy w świecie błąd programisty.

Problem numer 1

W pierwszym przypadku programista dynamicznie tworzył kontrolkę, subskrybował jej zdarzenia, a następnie dodawał ją do strony. Dla ustalenia uwagi przyjmijmy, że była to kontrolka ListBox. Opisywany kod mógł więc wyglądać następująco:
...
ListBox lb = new ListBox();
lb.AutoPostBack = true;
lb.SelectedIndexChanged += new EventHandler(lb_SelectedIndexChanged);
lb.Items.Add("a");
lb.Items.Add("b");
lb.Items.Add("c");

this.Panel.Controls.Add(lb);
...
Sam w sobie, kod ten jest jak najbardziej poprawny. Błąd polegał na tym, że kod ten był wykonywany tylko w przypadku inicjalnego odwołania do strony. W przypadku post back'a czyli kiedy właściwość IsPostBack była równa true już nie. A skoro kontrolka nie została utworzona to zdarzenie nie mogło zostać wygenerowane.

Problem numer 2

W drugim przypadku programista używał statycznie osadzonej na stronie kontrolki DataList, zasilał ją danymi i wołał metodę DataBind. Kod strony przypominał koncepcyjnie kod poniżej:
...
this.DataList.DataSource = new string[] { "a", "b", "c" };
this.DataList.DataBind();
...
...
<asp:DataList ID="DataList" runat="server" EnableViewState="false">
  <ItemTemplate>
   <asp:Button ID="Button" runat="server" Text="<%# Container.DataItem %>" OnClick="OnClick" />
  </ItemTemplate>
</asp:DataList>
...
Podobnie jak wcześniej, strona nie działała tak jak powinna, ponieważ w przypadku post back'a nie była wołana metoda DataBind kontrolki DataList i przyciski nie były tworzone i w związku z tym zdarzenia nie mogły zostać wygenerowane. W tym jednak przypadku, pośrednią przyczyną błędu był fakt, że View State został wyłączony. Gdyby był włączony, przyciski zostałyby odtworzone na jego podstawie.

Wnioski

Konkluzja jest bardzo prosta. W przypadku dynamicznego tworzenia kontrolek, czy to bezpośrednio czy to przy okazji użycia kontrolek data bound zawsze należy pamiętać aby dynamiczne kontrolki były tworzone nie tylko przy inicjalnym odwołaniu do strony ale również przy kolejnych.