Showing posts with label VB.NET. Show all posts
Showing posts with label VB.NET. Show all posts

11/03/2011

Kilka słów o operatorach

Home

Dzisiaj kolega podesłał mi swoistą zagadkę w postaci dwóch, pozornie robiących to samo, fragmentów kodu. Jeden napisany w C#, a drugi w VB.NET:
int counter = 0;
while (++counter < 10)
{
 Console.WriteLine(counter.ToString());
}
Dim counter As Integer = 0
While (++counter < 10)
 Console.WriteLine(counter.ToString())
End While
Różnica polega na tym, że pętla w C# wykona się 9 razy, a w VB.NET otrzymamy pętlę nieskończoną. Dlaczego? Przyjrzyjmy się dokładniej pętli napisanej w języku VB.NET. Ci z was, którzy programują lub programowali w tym języku zapewne zwrócili uwagę na użycia operatora preinkrementacji. No właśnie, od kiedy w VB.NET mamy operator preinkrementacji? I tu tkwi pies pogrzebany, w VB.NET nie ma operatora preinkrementacji czy też predekrementacji. W takim razie czemu ten kod w ogóle się kompiluje? Początkowo pomyślałem, że to błąd kompilatora. W przekonaniu tym utwierdził mnie dodatkowo reflector, który po wrzuceniu do niego dll'ki pokazał coś takiego:
...
Do While (counter < 10)
...
Efekt zaobserwowałem w VS 2010, a więc eksperyment przeprowadziłem jeszcze w VS 2008 z tym samym wynikiem. W tym momencie pomyślałem, że to jednak niemożliwe aby przez tyle lat taki bug pozostał niewykryty. Po chwili mnie olśniło i wszystko okazało się proste i oczywiste. Zanim rozwiążę zagadkę do końca powiem, że poniższy kod również się skompiluje:
Dim counter As Integer = 0

While (++-+---++--+-+-counter < 10)
 Console.WriteLine(counter.ToString())
End While
C# nie jest gorszy i w nim również da się stworzyć podobnego dziwoląga:
int counter = 0;
while (+-+-+-+-+--counter < 10)
{
 Console.WriteLine(counter.ToString());
}
W tej chwili wszystko powinno być już jasne. + i - to nie tylko operatory binarne ale również operatory unarne. Poniżej fragment dokumentacji z MSDN:

Unary + operators are predefined for all numeric types. The result of a unary + operation on a numeric type is just the value of the operand.

Unary - operators are predefined for all numeric types. The result of a unary - operation on a numeric type is the numeric negation of the operand.

W języku VB.NET, tak jak pisałem wcześniej, nie ma operatorów preinkrementacji oraz predekrementacji, a więc zmienną liczbową możemy poprzedzić dowolną kombinacją + i -. W języku C# takie operatory istnieją, a więc zmienna liczbowa może zostać poprzedzona ciągiem + i - pod warunkiem, że występują one naprzemiennie (z wyjątkiem ostatniej pary).


25/11/2010

Czemu VB.NET jest be?

Home

Z językiem VB.NET da się pracować, co z powodzeniem czynię od blisko roku, ale niektóre rzeczy doprowadzają mnie do szału. Aby wyjaśnic o co chodzi posłużę się bardzo, bardzo prostym interfejsem pokazanym poniżej:
Public Interface IFun
 Function Fun() As Integer
 Function SuperFun() As Integer
End Interface
Implementacja funkcji Fun oraz SuperFun jest trywialna i wyglądają jak poniżej:
Public Function Fun() As Integer
 Return 0
End Function

Public Function SuperFun() As Integer
 Return 1
End Function
Jeszcze kod, który korzysta z tej implementacji:
Sub Main()
 Dim fun As Fun = New Fun()
 Dim ifun As IFun = fun

 Console.WriteLine(fun.Fun() = ifun.Fun())
 Console.WriteLine(fun.SuperFun() = ifun.SuperFun())
 Console.WriteLine(fun.Fun() = ifun.SuperFun())
 Console.WriteLine(fun.SuperFun() = ifun.Fun())
End Sub
A na koniec pytanie, jaki wynik zostanie wypisany na ekan? Założę się, że nikt się nie zawacha i odpowie:
True
True
False
False
Taki wynik jest oczywiście logiczny i prawidłowy ale nie zawsze, w przypadku VB.NET można uzyskać również taki wynik:
False
False
True
True
Nie trzeba do tego stosować żadnych sztuczek, wystarczy zwykła pomyłka. Pokazując implementację metod Fun oraz SuperFun celowo pominąłem słowo kluczowe Implements, które określa jaki element intefejsu implementuje dana metoda. Kod klasy powinien wyglądać tak:
Public Class Fun
 Implements IFun

 Public Function Fun() As Integer Implements IFun.Fun
  Return 0
 End Function

 Public Function SuperFun() As Integer Implements IFun.SuperFun
  Return 1
 End Function
End Class
Niestety ponieważ metody Fun oraz SuperFun mają takie same sygnatury to nic nie stoi na przeszkodzie aby zamienić miejscami Implements IFun.Fun z Implements IFun.SuperFun i otrzymać coś takiego:
Public Class Fun
 Implements IFun

 Public Function Fun() As Integer Implements IFun.SuperFun
  Return 0
 End Function

 Public Function SuperFun() As Integer Implements IFun.Fun
  Return 1
 End Function
End Class
Mały, wkurzajacy i bardzo trudny do wykrycia błąd wynikający z cech języka VB.NET.