24/12/2014

Życzenia świąteczne

Home

Kolejne Święta Bożego Narodzenia już tuż tuż. W tym roku czekam na nie jeszcze bardziej niż zwykle, bo to pierwsze wydarzenie tego rodzaju dla naszej córeczki. Wszystkim czytającym mojego bloga i nie tylko życzę dużo radości w gronie bliskich Im osób, a w Nowym Roku ciekawych wyzwań zawodowych oraz zapału do nauki i doskonalenia się.

Serdecznie Pozdrawiam,
Michał Komorowski

21/12/2014

Czego prawdopodobnie nie wiedzieliście o Excel'u

Home

Sądzę, że wielu z Was otarło się na studiach o programowanie liniowe oraz algorytm sympleks. Ja uczyłem się o tym na przedmiocie zwanym w skrócie POBO, co rozwija się dumnie brzmiące Podstawy badań operacyjnych. Od czasów studiów nie zajmowałem się tym zagadnieniem, aż do dzisiaj. Pomagając siostrze w rozwiązywaniu zadań na studia dowiedziałem się o możliwościach Excel'a, których w ogóle nie byłem świadomy, a są naprawdę super i każdy ma do nich dostęp. Mam tutaj na myśli dodatek Solver, który, między innymi, implementuje algorytm sympleks w bardzo przystępnej formie. Tyle tytułem wstępu. Spójrzmy na prosty przykład.

Zaczynamy od uruchomienia Excel'a. Następnie klikamy tą fikuśną okrągłą ikonę w lewym górnym roku okna i wybieramy Opcje programu Excel. Dalej przechodzimy do zakładki Dodatki i klikamy przycisk Przejdź.W oknie, jakie się pojawi, wybieramy Dodatek Solver i zatwierdzamy.Po zatwierdzeniu w zakładce Dane na wstążce pojawi się nowa opcja.Teraz spróbujmy rozwiązać przykładowe proste zadanie. Załóżmy, że mamy 5 fabryk i chcemy znaleźć lokalizację centrum dystrybucyjnego tak aby suma odległości od wszystkich fabryk była minimalna. Dodatkowe ograniczenie jest takie, że odległość od każdej z fabryk nie może być większa niż 60. Położenia fabryk podane są we współrzędnych kartezjańskich. Odległość pomiędzy fabrykami, a centrum obliczamy przy pomocy standardowego wzoru. Sytuacja początkowa wygląda tak. Dla ułatwienia naniosłem położenia fabryk i początkowe położenie centrum na wykres.Teraz uruchamiamy Solver. Jako komórkę celu wybieram pole z sumą odległości i zaznaczam, że tą wartość chcę minimalizować. Jako komórki zmieniane wybieram współrzędne centrum. Dodajemy też ograniczenie na odległość każdej z fabryk od centrum. Na koniec uruchamiam obliczenia i klikam Rozwiąż.Wynik końcowy wygląda w następujący sposób:To tylko wierzchołek góry lodowej. Dodatek Solver ma dużo większe możliwość i wiele opcji. Można go wykorzystać do harmonogramowania, zdefiniować wiele ograniczeń, ustalić maksymalny czas obliczeń, dokładność uzyskanego wyniku i wiele więcej. Sądzę, że warto sobie zapamiętać, że Excel ma takie możliwości i w razie potrzeby doczytać i douczyć się jak z tego korzystać.

08/12/2014

Wykrywanie nieużywanych elementów bibliografii

Home

Moim zdaniem LaTeX ma wspaniałą obsługę cytowań i bibliografii. Jest to jeden z powodów, dla którego tak lubię go używać np.: bardzo łatwo znaleźć cytowania w formacie rozumianym przez LaTeX'a, nie musimy martwić się o formatowanie, odpowiednie posortowanie czy numerowanie.

Domyślnie jest dodamy jakąś pozycję do bazy danych odnośników literaturowych, a jej nie zacytujemy to w finalnym dokumencie wygenerowanym przez LaTeX'a (np.: PDF) zostanie ona pominięta. Może to być zachowanie pożądane lub nie. Jeśli nie jest z pomocą przychodzi komenda \nocite, w szczególności jej forma \nocite{*}, która powoduje, że cokolwiek dodamy do spisu odnośników to znajdzie się to w finalnym dokumencie w sekcji z bibliografią. W pewnym momencie możemy jednak chcieć uporządkować bazę odnośników i sprawdzić co używamy, a czego nie. Przy dużym dokumencie, z dziesiątkami lub setkami cytowań nie jest to sprawa oczywista.

W takiej sytuacji z pomocą przychodzi, odkryty przeze mnie ostatnio, pakiet refcheck. Po jego włączeniu dla każdego nieużywanego elementu bibliografii, ale także dla każdej nieużywanej etykiety zostanie wygenerowane ostrzeżenie. Dodatkowo nieużywane elementy zostaną oznaczone w wygenerowanym dokumencie przy pomocy etykiet na marginesie dokumentu.

Kolejny raz okazuje się, że czegokolwiek bym sobie nie zamarzył to istnieje już pakiet, który to zapewnia :)

05/12/2014

Latex i drzewa

Home

Wczoraj już późno w nocy zamarzyło mi się umieścić w dokumencie tworzonym w LaTeX'u rysunki drzew binarnych. Początkowo myślałem o narysowaniu ich w jakimś programie graficznym, a następnie wyeksportowaniu do jpg z czym LaTeX już sobie poradzi. Potem pomyślałem jednak, że to nie ma sensu bo z pewnością już ktoś miał taki problem i stworzył odpowiedni pakiet gotowy do użycia. Nie pomyliłem się. Bardzo szybko znalazłem pakiet qtree i już 5 minut później miałem w swoim artykule piękne drzewka. Przykład użycia:.
\Tree[.{L0 - Root} 
 [.{L1 - Left child} 
 [.{L2 - Left child} ] 
 [.{L2 - Right child} ]]
 [.{L1 - Right child} ]]
Efekt końcowy wygląda natomiast następująco:LaTeX z pewnością jest trudniejszy w użyciu niż taki Word, ale jak już się go poznasz to zrobisz wszystko. Społeczność około LaTeX'owa stworzyła tyle różnych pakietów, że nie pozostaje nic innego jak brać i korzystać.

02/12/2014

Zabawy z domenami aplikacyjnymi

Home

Proponuję zabawę z serii co zostanie wypisana na ekran. Mamy dwie klasy jak poniżej. Pierwsza z nich przekazywana jest pomiędzy domenami przez referencję, a druga przez wartość. Interfejs ITest ma charakter pomocniczy i nie ma znaczenia.
public interface ITest
{
  int Value { get; set; }
  void Start();
}

public class MarshalByRefObjectClass : MarshalByRefObject, ITest
{
  public int Value { get; set; }

  public void Start()
  {
   Console.WriteLine(AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName);
   Value++;
  }
}

[Serializable]
public class MarshalByValueClass : ITest
{
  public int Value { get; set; }

  public void Start()
  {
   Console.WriteLine(AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName);
   Value++;
  }
}
Mamy również następujący kod, w którym testuję jak zachowuja się:
 • Obiekty przekazywane przez wartość i przez referencję.
 • Utworzone w bieżącej (przy pomocy konstruktora) oraz w innej domenie (przy pomocy AppDomain.CreateInstanceFromAndUnwrap).
 • Przy wywołaniu na nich metody bezpośrednio oraz przy pomocy AppDomain.Callback.
Co daje łączenie 2 x 2 x 2 = 8 możliwości. Do testowania używam takiej metody pomocniczej:
private static void Test(AppDomain app, ITest test, bool doCallBack)
{
  if (doCallBack)
   app.DoCallBack(test.Start);
  else
   test.Start();

  Console.WriteLine(test.Value);
}
A to właściwy test, w którym najpierw tworzę obiekty przekazywane przez wartość/referencję lokalnie i w nowej domenie. Następnie wywołuję dla nich metodę Start i odczytuję właściwość Value.
var app = AppDomain.CreateDomain("TestDomain");

var asm = Assembly.GetExecutingAssembly();
var byRef = new MarshalByRefObjectClass();
var byRef1 = new MarshalByRefObjectClass();
var byRef2 = (MarshalByRefObjectClass)app.CreateInstanceFromAndUnwrap(asm.CodeBase, typeof(MarshalByRefObjectClass).FullName);
var byRef3 = (MarshalByRefObjectClass)app.CreateInstanceFromAndUnwrap(asm.CodeBase, typeof(MarshalByRefObjectClass).FullName);

var byValue = new MarshalByValueClass();
var byValue1 = new MarshalByValueClass();
var byValue2 = (MarshalByValueClass)app.CreateInstanceFromAndUnwrap(asm.CodeBase, typeof(MarshalByValueClass).FullName);
var byValue3 = (MarshalByValueClass)app.CreateInstanceFromAndUnwrap(asm.CodeBase, typeof(MarshalByValueClass).FullName);

Test(app, byRef, true);
Test(app, byRef1, false);
Test(app, byRef2, true);
Test(app, byRef3, false);

Test(app, byValue, true);
Test(app, byValue1, false);
Test(app, byValue2, true);
Test(app, byValue3, false);
Pytanie brzmi co zostanie wypisane na ekranie? Pokaż/Ukryj odpowiedź

Obiekty przekazywane przez referencję wypiszą na ekran nazwę domeny w jakiej zostały utworzone. Nawet jeśli wywołanie jest inicjowane w innej domenie to zostanie przekazne do domeny orginalej ponieważ pracujemy z proxy do obiektu. W przypadku obiektów przekazywanych przez wartość na ekran zostanie wypisana nazwa domeny w jakiej następuje wywołanie.

Jeśli chodzi o wartość wypisaną na ekran to obiekty przekazywane przez referencję zawsze wypiszą ten sam wynik = 1 ponieważ zarówno wywołanie metody Start jak i odczyt Value dotyczy tego samego obiektu. W przypadku obiektów przekazywanych przez wartość w niektórych przypadkach możemy otrzymać zero. Stanie się tak kiedy wywołanie Start nastąpi w innej domenie niż ta, w której odczytujemy właściwość Value. A dzieje sie tak ponieważ obie czynność dotyczą de facto innych obiektów.
Sandbox.vshost.exe
1
Sandbox.vshost.exe
1
TestDomain
1
TestDomain
1
TestDomain
0
Sandbox.vshost.exe
1
TestDomain
0
Sandbox.vshost.exe
1