26/10/2009

CodeBehind i CodeFile

Home

Jakiś czas temu pisząc prostą aplikacje WWW utworzyłem z rozpędu projekt typu Web Application zamiast Web Site. Zanim się zorientowałem popełniłem już trochę kodu stwierdziłem więc, że nie będę pisał go od początku. Usunąłem projekt z solution, wykasowałem plik z rozszerzeniem csproj i skorzystałem z polecenia Add -> Existing Web Site.... Wszystko wydawało się w porządku do momentu kiedy spróbowałem skompilować aplikację. W efekcie otrzymałem komunikat jak poniżej:

Could not load type 'PageName'.

Przy drugiej próbie kompilacji otrzymałem taki sam błąd kompilacji. Patrzę i patrzę w kod strony i nic. Przecież jeszcze 5 minut temu kompilowało się, czary? Oczywiście, że nie. Po chwili przypominam sobie o jednej drobnej różnicy. W przypadku projektów typu Web Application w dyrektywie @Page używa się atrybutu CodeBehind, a w przypadku Web Site'ów atrybutu CodeFile. Niby szczegół ale jeśli się o nim zapomni może popsuć trochę krwi.

19/10/2009

Trochę o zwalnianiu zasobów

Home

Każdy dobry programista wie, że po skończeniu pracy z obiektem klasy implementującej interfejs IDisposable należy wywołać metodę Dispose (jawnie bądź nie jawnie). Dlatego kiedy ostatnio zobaczyłem kod, w którym programista beztrosko raz po raz tworzy ikonę, a następnie radośnie o niej zapomina powodując wzrost liczby obiektów GDI przez usta przeszły mi dość niecenzuralne słowa. Oczywiście od razu poprawiłem kod w mniej więcej taki sposób:
using(Icon icon = GetIcon())
{
   ...
}
Nic prostszego można powiedzieć. Jednak przy następnym uruchomieniu aplikacji ku mojemu zdziwieniu liczba obiektów GDI znowu zaczęła rosnąć. Zaglądam, więc do metody GetIcon. A tam widzę coś takiego:
return Icon.FromHandle(handle);
Nie kojarząc za bardzo metody FromHandle zaglądam do dokumentacji, a tam jest napisane coś takiego:

When using this method you must dispose of the resulting icon using the DestroyIcon method in the Win32 API to ensure the resources are released.

Kolejny mój krok to oczywiście sprawdzenie czy wywołanie DestroyIcon działa. Metodę tą należy zadeklarować w następujący sposób:
[System.Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll", CharSet=CharSet.Auto)]
extern static bool DestroyIcon(IntPtr handle);
Jej użycie oczywiście rozwiązało problem. Co dociekliwsi mogą jeszcze zapytać czemu wywołanie Dispose nie wystarcza. Sprawa jest dość ciekawa. Okazuje się, że klasa Icon używa wewnętrznie DestroyIcon do zwalniania zasobów ale tylko i wyłącznie wtedy kiedy jest właścicielem tych zasobów to jest kiedy sama je zaalokuje. W momencie tworzenia ikony przy pomocy uchwytu dostarczonego z zewnątrz trzeba samemu zadbać o jego zwolnienie.

Reasumując w opisanym przypadku dwóch programistów zrobiło dwa poważne błędy. Pierwszy zapomniał o zwolnieniu zasobów, a drugi o dokładnym przeczytaniu dokumentacji. Metoda GetIcon powinna zostać napisana tak aby korzystający z niej programista nie musiał posiadać wiedzy "tajemnej" aby dobrze jej użyć.

11/10/2009

Kontrolki ASP.NET i zdarzenia

Home

Dzisiaj napiszę o rzeczy bardzo prostej ale, o której jednak zdarzyło mi się zapomnieć przez co zmarnowałem trochę czasu. Sytuacja miała miejsce kiedy pracowałem nad kontrolkę, która na swoim interfejsie publicznym między innymi udostępniała zdarzenia SelectionChanged. W kodzie wyglądało to jakoś tak:
...
public event EventHandler SelectionChanged;
...
Po jej napisaniu zabrałem się do testowania i jedną z rzeczy jaką chciałem sprawdzić było to czy zdarzenie jest generowane w odpowiednim momencie. Umieściłem więc kontrolkę na stronie w taki sposób:
...
<cc1:MyControl id="Control1" runat="server" SelectionChanged="Control1_SelectionChanged" />
...
Uruchamiam stronę i coś nie działa. Po krótkiej chwili dochodzę do wniosku, że coś musi być nie tak z zdarzeniem. Stawiam, więc w kodzie pułapkę i odświeżam stronę. Chwila debugu i konsternacja. Kod działa prawidłowo ale w momencie kiedy następuje próba wygenerowania zdarzenia okazuje się, że SelectionChanged równa się null.

Zaczynam sprawdzać czy nigdzie nie zrobiłem literówki itd. Uruchamiam kod ponownie i ciągle to samo. W końcu przypominam sobie, że aby deklaratywnie podczepić się pod zdarzenie kontrolki trzeba użyć przedrostka On. Kod powinien więc wyglądać jak poniżej:
...
<cc1:MyControl id="Control1" runat="server" OnSelectionChanged="Control1_SelectionChanged" />
...

05/10/2009

Raportowanie

Home
Ostatnio poznałem nieznany mi wcześniej, a prosty sposób tworzenia raportów i zapisywania ich do formatu PDF czy Excel. Działa on zarówno w kontekście aplikacji ASP.NET jak i w aplikacjach Windows Forms i innych. Mam tutaj na myśli klasy z przestrzeni nazw Microsoft.Reporting.WebForm (w przypadku aplikacji stacjonarnych chodzi o przestrzeń Microsoft.Reporting.WinForms).

W przestrzeni Microsoft.Reporting.WebForm znajdziemy wiele rzeczy, najważniejsze to po pierwsze kontrolka ReportViewer do prezentowania raportów. Po drugie klasy LocalReport oraz ServerReport służące odpowiednio wykonywaniu raportów lokalnie oraz zdalnie na serwerze. Źródłem danych dla raportów może być oczywiście relacyjna baza danych ale również obiekty biznesowe. Definicja raportu to dokument XML stworzony przy pomocy języka RDL (ang. Report Definition Language).

Zanim przeję dalej podam założenia/wymagania jakimi się kierowałem:
  • Raporty chcę zapisywać do formatu PDF i Excel.
  • Proces generowania raportu ma odbywać się lokalnie bez połączenia z bazą danych.
  • Dane mam zapisane w obiekcie klasy DataTable.
Po pierwsze musiałem znaleźć sposób dynamicznego generowania definicji raportów. Język RDL nie wygląda na trudny ale nie zmienia to faktu, że go nie znam. Po krótkich poszukiwaniach napotkałem na ten artykuł Lesson 4: Creating Code to Generate the Report Definition File. Zaprezentowany tam kod tworzy plik z definicją raportu jako dane wejściowe przyjmując: listę pól/kolumn, zapytanie do bazy danych oraz connection string. Jak widać kod jest przydatny ale nie do końca ponieważ nie odpowiada postawionym wymaganiom. Jak sie jednak okazało konieczne modyfikacje były bardzo proste. Pomijając zmianę argumentów wejściowych metody, delikatną modyfikację logiki wystarczyło, że jako zapytanie do bazy danych oraz connection string przekazałem pusty ciąg znaków String.Empty. Cała metoda jest dość długa ale w gruncie rzeczy nie zawiera niczego skomplikowanego. Dopowiem tylko, że liczba kolumn generowanego raportu zależy od liczby kolumn w przekezanym do metody obiekcie klasy DataTable. Pełny kod został pokazany poniżej.

Pokaż/Ukryj kod

Proces generowania raportu wynikowego w żądanym formacie również jest prosty. Poniższy fragment kody generuje raport w formacie PDF. Żeby wytworzyć arkusz programu Excel to metody Render należy przekazać ciąg znaków "Excel". Zmienna reportPath powinna zawierać ścieżkę do pliku z definicją raportu stworzonego przez pokazaną wcześniej metodę. Zmienna dataTable to z kolei tabela z danymi do zapisania w żądanym formacie. Powinna to być ta sama tabela, która została przekazana do metody GenerateRdl.
...
FileStream fs = File.OpenWrite( reportPath);
GenerateRdl(fs, dataTable);

LocalReport lr = new LocalReport();
lr.ReportPath = reportPath;
lr.DataSources.Add(new ReportDataSource("DummyDataSet", dataTable));

string deviceInfo = "<DeviceInfo><SimplePageHeaders>True</SimplePageHeaders></DeviceInfo>";
string mimeType = null;
string encoding = null;
string ext = null;
string[] streamids = null;
Warning[] warnings = null;
byte[] bytes = lr.Render("PDF", deviceInfo, out mimeType, out encoding, out ext, out streamids, out warnings);
...