11/10/2009

Kontrolki ASP.NET i zdarzenia

Home

Dzisiaj napiszę o rzeczy bardzo prostej ale, o której jednak zdarzyło mi się zapomnieć przez co zmarnowałem trochę czasu. Sytuacja miała miejsce kiedy pracowałem nad kontrolkę, która na swoim interfejsie publicznym między innymi udostępniała zdarzenia SelectionChanged. W kodzie wyglądało to jakoś tak:
...
public event EventHandler SelectionChanged;
...
Po jej napisaniu zabrałem się do testowania i jedną z rzeczy jaką chciałem sprawdzić było to czy zdarzenie jest generowane w odpowiednim momencie. Umieściłem więc kontrolkę na stronie w taki sposób:
...
<cc1:MyControl id="Control1" runat="server" SelectionChanged="Control1_SelectionChanged" />
...
Uruchamiam stronę i coś nie działa. Po krótkiej chwili dochodzę do wniosku, że coś musi być nie tak z zdarzeniem. Stawiam, więc w kodzie pułapkę i odświeżam stronę. Chwila debugu i konsternacja. Kod działa prawidłowo ale w momencie kiedy następuje próba wygenerowania zdarzenia okazuje się, że SelectionChanged równa się null.

Zaczynam sprawdzać czy nigdzie nie zrobiłem literówki itd. Uruchamiam kod ponownie i ciągle to samo. W końcu przypominam sobie, że aby deklaratywnie podczepić się pod zdarzenie kontrolki trzeba użyć przedrostka On. Kod powinien więc wyglądać jak poniżej:
...
<cc1:MyControl id="Control1" runat="server" OnSelectionChanged="Control1_SelectionChanged" />
...

0 comments:

Post a Comment