02/06/2009

Data Binding i dobre praktyki programistyczne

Home

The data source for GridView with id 'GridView1' did not have any properties or attributes from which to generate columns. Ensure that your data source has content.

Czy spotkaliście się z takim błędem pomimo, że byliście pewni, że poprawnie zasilacie kontrolkę lub powiązane z nią źródło danych? Jeśli tak to problem był związany z użytymi strukturami danych. Przykładowy kod, który spowoduje powyższy błąd został przedstawiony poniżej. Zacznijmy od prostej klasy, którą chcemy zaprezentować na kontrolce GridView.
public class Data
{
  public int Id;
  public string Name;
}
Fragment kodu strony:
...
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server">
</asp:GridView>
...
Kod zasilający kontrolkę jest równie prosty, dla uproszczenie nie korzystam ze źródła danych:
...
this.GridView1.DataSource = new Data[] { new Data { Id = 1, Name = "1" }, new Data { Id = 2, Name = "2" } };
this.GridView1.DataBind();
...
Uważny czytelnik mógł zauważyć, że w klasie Data użyłem publicznych pól składowych zamiast właściwości. I tu leży pies pogrzebany. Pola składowe klasy nie są automatycznie wykrywane i obsługiwane przy dowiązywaniu kontrolki (ang. binding). Innymi słowy pola trzeba opakować we właściwości. Nie wiem czy to przeoczenie w implementacji czy celowe działanie (biorąc pod uwagę treść komunikatu to drugie) ale w każdym razie ograniczenie to wspiera dobre praktyki programistyczne. Poprawny kod klasy Data powinien wyglądać tak:
public class Data
{
  public int Id { get; set; };
  public string Name { get; set; };
}

1 comments:

Anonymous said...

spoko

Post a Comment