12/01/2009

Czemu zdarzenia nie działają ??? (część 2)

Home

W poście Czemu zdarzenia nie działają??? opisałem błąd, który doprowadza do sytuacji, w której nie otrzymujemy zdarzeń od dynamicznie tworzonych kontrolek. Jego rozwiązanie nie jest specjalnie skomplikowane i dla przypomnienia przytoczę je tutaj:

W przypadku dynamicznego tworzenia kontrolek, czy to bezpośrednio czy to przy okazji użycia kontrolek data bound zawsze należy pamiętać aby dynamiczne kontrolki były tworzone nie tylko przy inicjalnym odwołaniu do strony ale również przy kolejnych.

W tym poście chciałbym jeszcze zwrócić uwagę gdzie powinny być tworzone dynamiczne kontrolki. Najlepszym miejsce jest zdarzenie PreInit strony. Powodów jest kilka, a najważniejsze to:
  • Zdarzenie PreInit jest odpalane najwcześniej w cyklu życia strony. Jeśli stworzymy kontrolki w tym miejscu będą one dostępne w każdym kolejnym zdarzeniu - kontrolki dynamiczne będą zachowywały się tak samo jak kontrolki statycznie osadzone na stronie. To jest pierwszy i najważniejszy powód, a wszystkie wymienione dalej stanowią jego rozwinięcie.
  • Zdarzenie PreInit to jedyne miejsce, w którym możemy dynamicznie ustawić właściwość Theme. Jeśli stworzymy nasze kontrolki później to wartość tej właściwości nie będzie miała wpływu na sposób ich prezentacji.
  • Będziemy mieli zagwarantowane, że właściwości kontrolek zostaną odtworzone na podstawie ViewState.
  • Będziemy mieli pewność, że jeżeli dla dynamicznie stworzonej kontrolki ma zostać wygenerowane zdarzenie to zostanie. Innymi słowy będziemy mieli pewność, że w punkcie, w którym maszyneria ASP.NET określa dla jakiej kontrolki wywołać jakie zdarzenie, ta kontrolka będzie istnieć.
  • Takie są zalecenia :)

0 comments:

Post a Comment