Showing posts with label programowanie. Show all posts
Showing posts with label programowanie. Show all posts

22/01/2015

DateTime.Parse vs DateTime.ParseExact

Home

Ostatnio spotkałem się z taka sytuacją. Ktoś zdefiniował sobie dość specyficzny format daty na swoje potrzebny. Wszystko było ok kiedy był on używany do zamiany typu DateTime na ciąg znaków. Problemy zaczęły się przy próbie wykonania operacji odwrotnej. Okazało się, że rodzina metod DateTime.(Try)Parse sobie z tym nie radzi. Rozwiązaniem okazało się użycie metod z rodziny DateTime.(Try)ParseExact, która od tych wcześniejszych różni się tym, że jawnie wymaga podania formatu, który ma zostać użyty przy parsowaniu.

Postawione pytanie brzmiało czemu DateTime.(Try)Parse nie działa w tym przypadku, a w innych tak? Moja odpowiedź jest taka. Nie wiem czemu podjęto taką decyzję, ale DateTime.(Try)Parse nie obsługuje wszystkich możliwych formatów i to nawet jeśli kultura używana przez aplikację zawiera wszystkie potrzebne informacje. Oto fragment z dokumetnacji:

If you parse a date and time string generated for a custom culture, use the ParseExact method instead of the Parse method to improve the probability that the parse operation will succeed. A custom culture date and time string can be complicated, and therefore difficult to parse. The Parse method attempts to parse a string with several implicit parse patterns, all of which might fail.

A to jeszcze jeden:

The Parse and TryParse methods do not fully iterate all strings in patterns when parsing the string representation of a date and time. If you require a date and time string to have particular formats in a parsing operation, you should pass the array of valid formats to the DateTime.ParseExact...

W skrócie DateTime.(Try)Parse jest z założenia "upośledzone" i nie umie wszystkiego. Dlaczego? Może dlatego, że obsłużenie wszystkich możliwych przypadków jest bardzo trudne? A może dlatego, że gdyby napisano kombajn obsługujący wszystko to działałby wolno? To tylko zgadywanie, ale trzeba pamiętać, że:

Jeśli używamy własnych formatów daty i czasu to zaleca się użycie DateTime.(Try)ParseExact.

16/01/2015

Kodować jak w NASA

Home

Kolega podesłał mi link do ciekawego artykułu na temat 10 zasad stosowanych w NASA, aby pisać naprawdę bezpieczny, czytelny i dobry kod. Zasady te w oryginale dotyczą języka C i zacząłem się zastanawiać czy da się je zastosować do .NET'a. Na zielono zaznaczyłem te zasady, które moim zdaniem da się użyć w .NET'cie, na pomarańczowo te dyskusyjne, a na czerwono takie, których się nie da.

Stosuj tylko bardzo proste konstrukcje sterujące przepływem sterowania w programie. Nie używaj goto i rekursji.

Mi ta zasada przypomina inną Keep it simple stupid, czyli nie starajmy się na siłę pokazać jakimi super programistami jesteśmy i piszmy możliwie prosto. To, że bez goto można się obejść to oczywiste. Bardzo dyskusyjny jest natomiast zakaz użycia rekursji. Autor zasady argumentuje to tym, że brak rekursji ułatwia pracę analizatorom kodu źródłowego, a także dowodzenie poprawności kodu. Ciężko mi z tym dyskutować, bo nie wiem jakiego analizatora używa NASA i nie spotkałem się też z dowodzeniem poprawności kodu w .NET. Osobiście uważam, że rekursja jest przydatna i w wielu przypadkach algorytmy zapisane rekurencyjnie są po prostu łatwiejszych do zrozumienia. Trzeba jednak uważać o czym już pisałem w tym albo w tym artykule.

Wszystkie pętle powinny mieć sztywno określoną górną granicę liczby iteracji.

Znowu dyskusyjna sprawa i znowu ma to służyć temu, aby można było udowodnić, że pętla się kiedyś zakończy. Dać się pewnie da tak pisać, ale wygodne to to pewnie nie jest. Ponieważ w .NET'ie nie piszemy oprogramowania dla statków kosmicznych tą zasadę bym pominął.

Nie stosuj dynamicznej alokacji pamięci (w szczególności garbage collector'a) już po zainicjowaniu aplikacji.

No cóż w .NET bez garbage collector'a się nie da. Można próbować minimalizować tworzenie nowych obiektów w czasie działania aplikacji, ale tak na co dzień to właściwie po co? To, co powinno się rozważyć, to załadowanie do pamięci danych niezmiennych (referencyjnych, słownikowych czy jak to zwał) i korzystanie z nich przez cały czas życia aplikacji.

Metody powinny być możliwie krótkie tj. nie więcej niż 60 linii kodu.

Czy 60 to dobre ograniczenie? Można dyskutować, ale z pewnością metody powinny być możliwie krótkie bo to podnosi ich czytelność. Po drugie jeśli metoda jest krótka to znaczy, że robi jedną konkretną rzecz, a nie kilka lub kilkanaście.

Średnia liczba asercji na metodę powinna wynosić minimum 2. Asercje powinny zabezpieczać przez sytuacjami, które w ogóle nie powinny wystąpić i nie mieć efektów ubocznych.

Co do tego jak pisać asercje to się zgadzam, ciężko mi natomiast powiedzieć, czy 2 to dobra średnia asercji na metodę. W komentarzu do tej zasady autor pisze, że przeciętnie testy jednostkowe wykrywają 1 błąd na 10-100 linii kodu, a asercje jeszcze zwiększają szansę na wykrycie błędów. Ja to rozumiem tak, że sugeruje się używanie tego i tego. Ok, ale ja bym jednak explicite wspomniał potrzebę testów jednostkowych czy ogólnie testów automatycznych w tej zasadzie.

Zmienne powinny mieć możliwe mały zasięg.

Czyli nie stosujemy globalnego stanu, nie re-używamy tej samej zmiennej do różnych celów itd.

Wyniki zwracane przez metody powinny być zawsze sprawdzane przez metodę wołającą. Każda wołana metoda powinna zawsze sprawdzać parametry wejściowe.

Innymi słowy nie ufamy nikomu, nie stosujemy konwencji (na przykład takiej, że jeśli metoda zwraca kolekcję to nigdy nie zwróci null'a, ale pustą kolekcję) itp. Ja jednak lubię konwencję, a parametry wejściowe staram się weryfikować głównie dla metod publicznych i chronionych. Wyniki zwracane przez metody weryfikuję natomiast przede wszystkim przy użyciu zewnętrznych bibliotek.

Należy ograniczyć użycie pre-procesora, makr i kompilacji warunkowej.

Preprocesora i makr nie mamy w .NET, ale możliwość kompilacji warunkowej już tak. Czemu ich nie używać? Ponieważ utrudniają przewidzenie wyniku kompilacji. Autor zasady podaje taki przykład. Załóżmy, że w programie mamy 10 dyrektyw kompilacji warunkowej. Załóżmy, że używają innych warunków. Daje 2^10 = 1024 różnych możliwych wyników kompilacji tego samego kodu, które mogą działać inaczej!

Należy ograniczyć użycie wskaźników. W szczególności stosujemy co najwyżej jeden poziom dereferencji. Wskaźniki na funkcje nie są dozwolone.

Autor ponownie argumentuje, że brak wskaźników ułatwia weryfikację kodu. Tą zasadę ciężko jednak przełożyć na .NET. Niby z typowych wskaźników też można korzystać, ale nie jest to często używane. Jeśli natomiast pod słowo ''wskaźnik'' w tej regule podstawimy ''referencja'', a pod ''wskaźnik na funkcję'' terminy ''delegat'' lub ''wyrażenia lambda'' to okaże się, że w .NET nie możemy zrobić właściwie nic. Podsumowując ta zasada nie ma zastosowania do .NET'a.

Kod musi się kompilować i to bez ostrzeżeń. Przynajmniej raz dziennie kod źródłowy musi przejść weryfikację przy pomocy narzędzi do statycznej analizy kodu z zerową liczbą ostrzeżeń.

To, że kod musi się kompilować to oczywiste. Jeśli chodzi o ostrzeżenia to moim zdaniem w przypadku projektów prowadzonych od zera liczba ostrzeżeń rzeczywiście powinna być równa 0. Jeśli uważamy, że jakieś ostrzeżenia są "głupie" to trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie czy używamy dobrych narzędzi? W przypadku tzw. kodu zastanego sprawa jest trudniejsza, ale te 10 zasad służy m.in. właśnie temu, aby nie tworzyć takiego kodu.

Jak widać nie wszystkie z tych zasad da się zastosować w .NET czy przy tworzeniu aplikacji typowo biznesowych. Z drugiej strony są firmy, które w .NET piszą oprogramowanie medyczne. Niektóre z tych zasad wydają się bardzo drakońskie, ale jak już pisałem NASA w swoich projektach osiąga wynik 0 błędów na tysiąc linii produkcyjnego kodu.

Polecam też zapoznanie się z oryginalnym dokumentem NASA’s 10 rules for developing safety-critical code.

08/01/2015

Czy sposób pisania pętli for ma wpływ na wydajność?

Home

Przy okazji codziennej prasówki natknąłem się na ten artykuł na temat wydajności pętli for w JavaScript'cie dla różnych przeglądarek. W skrócie chodzi o to czy powinniśmy pisać pętlą for tak:
for (int i = 0; i < array.Length; i++)
  ...
A może raczej tak, czyli zapamiętać długości tablicy w zmiennej pomocniczej i nie odczytywać jej przy każdym przebiegu pętli:
for (int i = 0, len = array.Length; i < len; i++)
  ...
Z ciekawości sprawdziłem czy taka mikro optymalizacja ma jakiekolwiek znaczenie w przypadku programowania na platformę .NET. Do zmierzenia czasu użyłem takiej metody pomocniczej:
public static void MeasureIt<T>(Action<T> action, T arg, int noOfIterations)
{
  var sw = new Stopwatch();
  sw.Start();

  for (var i = 0; i < noOfIterations; ++i)
   action(arg);

  sw.Stop();
  Console.WriteLine("Total time: " + sw.ElapsedMilliseconds);
}
Następnie wykonałem następujący test:
var noOfIterations = 100000;
var noOfElements = 10000;
var array = Enumerable.Repeat(1, noOfElements).ToArray();
//Przypadek 1
MeasureIt(arg =>
{
  var total = 0;
  for (var i = 0; i < arg.Length; i++)
   total += a[i]; 
}, array, noOfIterations);
//Przypadek 2
MeasureIt(arg =>
{
  var total = 0;
  for (int i = 0, len = arg.Length; i < len; i++)
   total += a[i];
}, array, noOfIterations);
Dla rzetelności testy uruchomiłem wielokrotnie. Czas wykonywania obliczeń w obu przypadkach wynosił około 320ms z dokładnością do kilku milisekund. Czasami pierwsze podejście było szybsze, a czasami drugie. Z jednej strony czegoś takiego się spodziewałem. Z drugiej strony sądziłem, że jednak zaobserwuję pewien zysk w drugim przypadku. Dlaczego?

Otóż jeśli spojrzymy na kod pośredni wygenerowany przez kompilator to te dwie implementacje bynajmniej nie są identyczne. W pierwszym przypadku długość tablicy odczytywana jest wielokrotnie na koniec pętli, a w drugim tylko raz przed właściwą pętlą. Najwidoczniej jest to jednak tak szybka operacja, że się nie liczy (w IL do odczytania długości jednowymiarowej tablicy istnieje dedykowana instrukcja ldlen).

Dodatkowo przeprowadziłem podobny test dla użycia listy generycznej List<T>. Tym razem różnice były już zauważalne i wynosiły około 27% na rzecz zapamiętania liczby elementów listy w dodatkowej zmiennej. Średnio pierwsza wersja wykonywała się 957ms, a druga 752ms. Wynika to z tego, że aby odczytać liczbę elementów w liście należy odczytać właściwość Count czyli metodę get_Count. Na poziomie IL jest to robione przy pomocy instrukcji callvirt (w telegraficznym skrócie służącej do wołania metod na rzecz obiektów), a nie dedykowanej (i pewnie zoptymalizowanej) instrukcji ldlen jak ma to miejsce w przypadku tablic. Pomimo tych różnic uważam jednak, że w codziennej praktyce programistycznej nie należy się tym przejmować gdyż różnice w czasach obliczeń, w porównaniu do dużej liczby iteracji (100000), są zbyt małe.

02/12/2014

Zabawy z domenami aplikacyjnymi

Home

Proponuję zabawę z serii co zostanie wypisana na ekran. Mamy dwie klasy jak poniżej. Pierwsza z nich przekazywana jest pomiędzy domenami przez referencję, a druga przez wartość. Interfejs ITest ma charakter pomocniczy i nie ma znaczenia.
public interface ITest
{
  int Value { get; set; }
  void Start();
}

public class MarshalByRefObjectClass : MarshalByRefObject, ITest
{
  public int Value { get; set; }

  public void Start()
  {
   Console.WriteLine(AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName);
   Value++;
  }
}

[Serializable]
public class MarshalByValueClass : ITest
{
  public int Value { get; set; }

  public void Start()
  {
   Console.WriteLine(AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName);
   Value++;
  }
}
Mamy również następujący kod, w którym testuję jak zachowuja się:
 • Obiekty przekazywane przez wartość i przez referencję.
 • Utworzone w bieżącej (przy pomocy konstruktora) oraz w innej domenie (przy pomocy AppDomain.CreateInstanceFromAndUnwrap).
 • Przy wywołaniu na nich metody bezpośrednio oraz przy pomocy AppDomain.Callback.
Co daje łączenie 2 x 2 x 2 = 8 możliwości. Do testowania używam takiej metody pomocniczej:
private static void Test(AppDomain app, ITest test, bool doCallBack)
{
  if (doCallBack)
   app.DoCallBack(test.Start);
  else
   test.Start();

  Console.WriteLine(test.Value);
}
A to właściwy test, w którym najpierw tworzę obiekty przekazywane przez wartość/referencję lokalnie i w nowej domenie. Następnie wywołuję dla nich metodę Start i odczytuję właściwość Value.
var app = AppDomain.CreateDomain("TestDomain");

var asm = Assembly.GetExecutingAssembly();
var byRef = new MarshalByRefObjectClass();
var byRef1 = new MarshalByRefObjectClass();
var byRef2 = (MarshalByRefObjectClass)app.CreateInstanceFromAndUnwrap(asm.CodeBase, typeof(MarshalByRefObjectClass).FullName);
var byRef3 = (MarshalByRefObjectClass)app.CreateInstanceFromAndUnwrap(asm.CodeBase, typeof(MarshalByRefObjectClass).FullName);

var byValue = new MarshalByValueClass();
var byValue1 = new MarshalByValueClass();
var byValue2 = (MarshalByValueClass)app.CreateInstanceFromAndUnwrap(asm.CodeBase, typeof(MarshalByValueClass).FullName);
var byValue3 = (MarshalByValueClass)app.CreateInstanceFromAndUnwrap(asm.CodeBase, typeof(MarshalByValueClass).FullName);

Test(app, byRef, true);
Test(app, byRef1, false);
Test(app, byRef2, true);
Test(app, byRef3, false);

Test(app, byValue, true);
Test(app, byValue1, false);
Test(app, byValue2, true);
Test(app, byValue3, false);
Pytanie brzmi co zostanie wypisane na ekranie? Pokaż/Ukryj odpowiedź

Obiekty przekazywane przez referencję wypiszą na ekran nazwę domeny w jakiej zostały utworzone. Nawet jeśli wywołanie jest inicjowane w innej domenie to zostanie przekazne do domeny orginalej ponieważ pracujemy z proxy do obiektu. W przypadku obiektów przekazywanych przez wartość na ekran zostanie wypisana nazwa domeny w jakiej następuje wywołanie.

Jeśli chodzi o wartość wypisaną na ekran to obiekty przekazywane przez referencję zawsze wypiszą ten sam wynik = 1 ponieważ zarówno wywołanie metody Start jak i odczyt Value dotyczy tego samego obiektu. W przypadku obiektów przekazywanych przez wartość w niektórych przypadkach możemy otrzymać zero. Stanie się tak kiedy wywołanie Start nastąpi w innej domenie niż ta, w której odczytujemy właściwość Value. A dzieje sie tak ponieważ obie czynność dotyczą de facto innych obiektów.
Sandbox.vshost.exe
1
Sandbox.vshost.exe
1
TestDomain
1
TestDomain
1
TestDomain
0
Sandbox.vshost.exe
1
TestDomain
0
Sandbox.vshost.exe
1

11/11/2014

Domeny aplikacyjne i wątki

Home

Jakiś czas temu odpowiedziałem na pytanie na stackoverflow.com dotyczące kończenia pracy wątków z zewnętrznej biblioteki w sytuacji kiedy powinny już zakończyć pracę, a jednak tego nie zrobiły. Moja odpowiedź została co prawda skrytykowana, zresztą słusznie, ale dzięki temu dowiedziałem się rzeczy, która mi wcześniej umknęła.

W mojej odpowiedzi zasugerowałem, że skoro z jakiegoś powodu musimy użyć zewnętrznej biblioteki i ona nie działa to ja bym ją załadował do oddzielnej domeny aplikacyjnej i w tej nowej domenie uruchomił też obliczenia (wątki). Taką domeną można natomiast w dowolnym momencie "odładować" przy pomocy AppDomain.Unload. Napisałem nawet przykład pokazujący, że to działa. W czym więc problem?

Otóż wywołanie AppDomain.Unload może się nie powieść i zostanie wtedy rzucony wyjątku CannotUnloadAppDomainException. Powodów mogą być trzy, ale nas interesuje jeden. Kiedy wołamy AppDomain.Unload i wewnątrz domeny są aktywne jakieś wątki to AppDomain.Unload spróbuje je ubić przy pomocy metody Thread.Abort. Jeśli się uda to ok, ale Thread.Abort może nie być w stanie ubić wątku i wtedy zostanie wygenerowany wzmiankowany powyżej wyjątek.

Kiedy Thread.Abort nie zadziała? Dokumentacja wspomina o dwóch przypadkach.
 • Kiedy wątek wykonuje kod niezarządzany.
 • Kiedy wątek wykonuje właśnie kod wewnątrz bloku finally. To można bardzo łatwo symulować przez umieszczenie wywołania Thread.Sleep(100000) wewnątrz bloku finally.

29/10/2014

Co wyróżnia bardzo dobrego programistę (2)?

Home

Pewnie słyszeliście o strumieniach (ang. stream) w .NET. O tym, że się je otwiera, a po użyciu zamyka. Zresztą w innych technologiach jest podobnie. Sprawa stara jak świat i wydawałoby się, że każdy o tym wie. Ja w każdym razie z definicji tak robię.

Dziwi mnie więc, że po tylu latach istnienia .NET ciągle pojawiają się pytanie z tym związane, jak na przykład to na stackoverflow.com. Dziwi mnie również, że przy okazji tego rodzaju pytań często pojawiają się najróżniejsze koncepcje / pomysły / odpowiedzi i to od użytkowników, którzy wcale nie są początkujący. Tymczasem wystarczy wrócić do podstaw, aby rozwiązać problem.

A może jest tak, że kiedy na co dzień pracujemy z skomplikowanymi algorytmami / trudnymi problemami biznesowymi / strukturami danych (niepotrzebne skreślić) to w pewnym momencie tracimy perspektywę i każdy napotkany problem od razu wydaje się nam skomplikowany.

Kolejny czynnik powodujący tą utratę perspektywy to chyba również mnogość różnych technologii i bibliotek, jakie są u obecnie używane. Ta biblioteka do tego, tamta ułatwia to, ta automatyzuje tamto itd. W ten sposób przyzwyczajamy się do tego, że wiele rzeczy coś robi za nas i my nie wnikamy w szczegóły i równocześnie zapominamy również o podstawach.

Nie mówię, że nie należy używać bibliotek, framework'ów czyli ułatwiać sobie pracy, ale bardzo dobry programista powinien również wiedzieć co, się za tym wszystkim kryje i nie zapominać o podstawach.

06/10/2014

OxyPlot i nieciągłe przedziały

Home

Od dłuższego czasu używam biblioteki OxyPlot i bardzo ją sobie chwalę. Ostatnio zamarzyło mi się stworzenie wykresu przedziałowego. Na początek stwierdziłem, że wystarczy zastosować zwykły wykres liniowy czyli klasę LineSeries. Załóżmy, że chcemy zaprezentować na wykresy przedziały tj.; (2,3), (4,6) oraz (8,10). Spróbujmy, więc czegoś takiego:
var s = new LineSeries();
s.Title = "Nieciągłe przedziały";
s.Points.Add(new DataPoint(2, 1));
s.Points.Add(new DataPoint(3, 1));
      
s.Points.Add(new DataPoint(4, 1));
s.Points.Add(new DataPoint(6, 1));
    
s.Points.Add(new DataPoint(8, 1));
s.Points.Add(new DataPoint(10, 1));
To jednak nie zadziała gdyż w rezultacie otrzymamy linię ciągłą, czego zresztą należało się spodziewać ponieważ LineSeries po prostu łączy kolejne punkty. Wypróbowałem więc inne rodzaje wykresów, bawiłem się ustawieniami, ale bez rezultatów. Rozwiązanie okazało się jednak bardzo proste. Jeśli nie chcemy, aby dwa punkty zostały połączone linią to pomiędzy nimi należy umieścić punkt o współrzędnych (Double.Nan, Double.NaN).
var s = new LineSeries();
s.Title = "Nieciągłe przedziały";
s.Points.Add(new DataPoint(2, 1));
s.Points.Add(new DataPoint(3, 1));
s.Points.Add(new DataPoint(Double.NaN, Double.NaN));      
s.Points.Add(new DataPoint(4, 1));
s.Points.Add(new DataPoint(6, 1));
s.Points.Add(new DataPoint(Double.NaN, Double.NaN));    
s.Points.Add(new DataPoint(8, 1));
s.Points.Add(new DataPoint(10, 1));
Na koniec jeszcze przykład tak skonstruowanego wykresu:

26/09/2014

Token Content in state Epilog would result in an invalid XML document

Home

To kolejny post z serii ku pamięci aby oszczędzić innym bólu. Otóż po wprowadzeniu zmian do logiki pewnego web service'u i napisaniu testów jednostkowych, postanowiłem go jeszcze przetestować integracyjnie przy pomocy skądinąd fajnego narzędzia SoapUI. Zacząłem od przygotowałem komunikatu XML do wysłania do usługi. Poszło szybko i myślałem, że to już prawie koniec mojej pracy. Niestety był to dopiero początek, gdyż okazało się, że po wysłaniu komunikatu serwer zwraca błąd jak poniżej:

Token Content in state Epilog would result in an invalid XML document.

Zdziwiłem się ponieważ to nie był pierwszy raz kiedy przechodziłem przez tą procedurę i nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Początkowo pomyślałem, że to wina moich zmian, ale testy przy użyciu starej wersji kodu dały ten sam wynik. W następnej kolejności sprawdziłem, wiec czy używane przeze mnie wcześniej komunikaty/żądania dają ten sam błąd, ale działały poprawnie. W tym momencie wiedziałem już, że coś jest nie tak z tym konkretnym żądaniem. Zacząłem z niego wycinać kolejne elementy, aż pozostał prawie pusty, a błąd wciąż występował. W tym momencie mnie oświeciło i postanowiłem podejrzeć to czego nie widać gołym okiem czyli białe znaki. Kiedy to zrobiłem zakląłem szpetnie ponieważ przyczyną problemu okazał się znak nowej linii na końcu komunikatu - tuż po tagu zamykającym.

23/09/2014

10000 UserObjects

Home

10000 to limit User Objects jakie na moim sprzęcie mogła zaalokować aplikacja zanim się wywaliła. 10000 to w gruncie rzeczy bardzo duża liczba i jeśli osiągamy ten limit to z dużą pewnością mamy jakiś problem i tak było w przypadku aplikacji napisanej w WinForms jaką miałem naprawić.

Po podłączeniu się debugger'em do aplikacji szybko stwierdziłem, że problem dotyczy jednej z kontrolek, która była alokowana dynamcznie w pętli. Na menadżerze zadań bardzo ładnie było widać jak wzrasta liczba User Objects z każdą kolejną instancją tej kontrolki. Nie byłem natomiast pewny czemu te kontrolki nie były zwalniane pomimo, że były usuwane z UI i nie było na nich wskazań (jak się później okazało pozornie). Tutaj z pomocą przyszedł ANTS Memory Profiler. Jedno uruchomienie i już wiedziałem w czym tkwi problem. Mrówki pokazały, że nie zwolnione kontrolki wciąż są wskazywane przez obiekt klasy System.Windows.Forms.DropTarget.

To dość częsty błąd, a dzieje się tak jeśli kontrolka wspiera Paste & Copy i w związku z tym ma ustawioną właściwość AllowDrop na true. Powoduje to, że kontrolka wskazywana jest przez wspominany obiekt klasy DropTarget dopóki nie ustawimy AllowDrop z powrotem na false. Poprawka błędu okazała się więc trywialna. Wystarczyło, że przy usuwaniu kontrolki z UI ustawiłem tą właściwość na false. W sumie drobna rzecz, ale łatwa do pominięcia.

Jeszcze krótki komentarz odnośnie technologii WPF. Tutaj też mamy właściwość AllowDrop, ale opisany problem nie występuje ponieważ WPF ma zupełnie inne bebechy niż WinForms.

21/09/2014

Od jakiej wartości zaczynają się indeksy tablic w C#?

Home

To post z serii ciekawostki. Większość z Was zapytana od jakiej wartości zaczynają się indeksy tablic w C# odpowie z pewnością, że od 0 i tego należy się trzymać, ale są pewne wyjątki. Oto przykład na jaki natknąłem się eksplorując czeluście platformy .NET pokazujący jak stworzyć tablicę 10x10 z indeksami zaczynającymi się od 5:
var array = Array.CreateInstance(typeof(int), new[] { 10, 10 }, new[] { 5, 5 });
var array2 = (int[,]) array;
A teraz mały przykład użycia:
array2[1,3] = 1 // Out of bounds array index
array2[5,6] = 1 // OK
array2[15,14] = 1 // Out of bounds array index
array2[14,14] = 1 // OK
Oczywiście nie byłbym sobą gdybym nie spróbował tego samego z tablicą jednowymiarową:
var array = Array.CreateInstance(typeof(int), new[] { 10 }, new[] { 5 });
var array2 = (int[]) array;
Taka próba rzutowania zakończy się niestety, a może na szczęście, wyjątkiem o treści:

Unable to cast object of type 'System.Int32[*]' to type 'System.Int32[]'.

Co oznacza zapis System.Int32[*]? Mówiąc szczerze nie jest do końca pewny. Bazując jednak na poniższym teście:
Console.WriteLine(new int[10].GetType()); 
Console.WriteLine(Array.CreateInstance(typeof(int), new[] { 10 }, new[] { 0 }).GetType());
Console.WriteLine(Array.CreateInstance(typeof(int), new[] { 10 }, new[] { 5 }).GetType()); 
Console.WriteLine(new int[10,10].GetType()); 
Console.WriteLine(Array.CreateInstance(typeof(int), new[] { 10, 10 }, new[] { 5, 5 }).GetType()); 
Który wypisze na ekran takie wyniki:

System.Int32[]
System.Int32[]
System.Int32[*]
System.Int32[,]
System.Int32[,]

Można stwierdzić, że nazwa typu TYP[*] oznacza po prostu tablicę jednowymiarową z indeksem nie zaczynającym się w zerze.

Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Rzutowanie System.Int32[*] na System.Int32[] w kodzie programu nie powiedzie się, ale już w oknie Quick Watch albo Immediate Window już tak:

17/09/2014

Zużycie procesora przez wskazany proces

Home

Potrzebowałem ustalić programowo bieżące zużycie procesora przez wskazany proces. Zacząłem od przyjrzenia się licznikom wydajności i szybko naklepałem coś takiego:
var p = Process.GetProcessById(id);
var counter = new PerformanceCounter("Process", "% Processor Time", myProcess.ProcessName);
Console.WriteLine("Processor %: {0}", counter.NextValue());
Przetestowałem i wyniki okazały się dziwne ponieważ czasami uzyskiwałem zużycie większe niż 100%. Chwila, ale przecież mam 8 rdzeniowy procesor. Spróbujmy więc czegoś takiego:
Console.WriteLine("Processor %: {0}", counter.NextValue() / Environment.ProcessorCount);
To już działało dobrze. Postanowiłem jednak poszukać alternatywnego sposobu i przyjrzałem się co oferuje klasa Process. Szybko znalazłem właściwość Process.TotalProcessorTime, która zgodnie ze swoją nazwą zwraca całkowity czas procesora zużyty przez dany proces począwszy od jego uruchomienia. Ja potrzebowałem natomiast aktualnego zużycia. Trochę myślenia, szukania w Internecie (na przykład tutaj) i szybko dopisałem coś takiego:
public class Utils
{
  public class ProcessorUtilizationInfo
  {
    public TimeSpan LastProcessorTime { get; set; }
    public DateTime LastCheck { get; set; }
    public double Value { get; set; }
    public Process Process { get; set; }
  }

  public static ProcessorUtilizationInfo GetProcessorUtilization(ProcessorUtilizationInfo info)
  {
    info.Process.Refresh();

    var now = DateTime.Now;
    var elapsed = now - info.LastCheck;
    var processorTime = (info.Process.TotalProcessorTime - info.LastProcessorTime);

    info.LastProcessorTime = info.Process.TotalProcessorTime;
    info.LastCheck = now;
    info.Value = processorTime.TotalMilliseconds / elapsed.TotalMilliseconds / Environment.ProcessorCount;

    return info;
  }
}
Dla przejrzystości pominąłem walidację danych. Klasa pomocnicza ProcessorUtilizationInfo jest potrzebna gdybyśmy chcieli wołać metodę GetProcessorUtilization wielokrotnie dla tego samego procesu. Ktoś może marudzić, że używam DateTime.Now, że wynik może być nieprecyzyjny, ale moje testy pokazały, że zastosowanie licznika wydajności i metody GetProcessorUtilization daje podobny rezultaty. Przykład użycia metody GetProcessorUtilization wygląda następująco:
var p = Process.GetProcessById(id);
var info = new Utils.ProcessorUtilizationInfo {Process = p};
Console.WriteLine("Processor %: {0}", Utils.GetProcessorUtilization(info).Value * 100);
Do opisanych 2 sposobów uzyskania aktualnego zużycia procesora dla wskazanego procesu mam jedno zastrzeżenie. Otóż oba rozwiązania dają co prawda bardzo zbliżone wyniki (zaobserwowałem różnice rzędu 0.1 - 0.2%), ale wyniki te różniły się nawet o 1% od tego co pokazywał menadżer zadań. Ktoś wie dlaczego? Może znacie lepsze rozwiązanie postawionego problemu?

10/09/2014

Sortowanie w czasie liniowym

Home

Teoria mówi, że optymalna złożoność obliczeniowa dla algorytmów sortowania opartych o porównywanie wynosi O(nlogn), czyli, innymi słowy, szybciej być już nie może. Taką złożoność optymistyczną ma na przykład używany w .NET algorytm sortowania szybkiego. Ale chwila, co to znaczy sortowanie oparte o porównywanie? To w ogóle istnieje inna możliwość? Przecież, aby posortować na przykład listę liczb całkowitych, to trzeba je porównywać!

Okazuje się, że do problemu można podejść inaczej. Jeśli zrezygnujemy z porównywania, to, pod pewnymi warunkami, osiągniemy złożoność liniową O(n). Niby szybciej, ale czy rzeczywiście warto się tym przejmować? Postanowiłem to sprawdzić i porównałem zachowanie algorytmu sortowania używanego przez .NET, naiwnej rekurencyjnej implementacji sortowania szybkiego oraz algorytmu sortowania w czasie liniowym o nazwie sortowanie przez zliczanie.

Sortowanie przez zliczanie zostało opisane choćby na Wikipedii, dlatego tutaj przybliżę tylko jego ideę. Zacznijmy od tego, że algorytm ten bardzo dobrze nadaje się do sortowania liczb całkowitych z zadanego zakresu, powiedzmy od K do N. Im N mniejsze tym lepiej i jest to oczywiście istotne jego ograniczenie. Jego działanie opiera się na policzeniu, ile razy w tablicy do posortowania pojawiła się liczba K, ile razy liczba K + 1 ... i ile razy liczba N. W tym celu wystarczy odwiedzić każdy element tablicy tylko raz. Kiedy mamy już te informacje, sortowanie właściwie jest zakończone. Na przykład: jeśli liczba 0 wystąpiła 10 razy, a liczba 3 wystąpiła 2 itd., to jako wynik wypiszemy najpierw 10 razy 0, potem 2 razy 3 itd.

Wyniki porównania wspomnianych 3 algorytmów zaprezentowałem na 2 wykresach poniżej. Oś X pokazuje liczbę elementów do posortowania, a oś Y czas sortowania w ms. Pierwszy wykres pokazuje przypadek, kiedy dane do posortowania zawierały liczby z zakresu od 0 do 100, a drugi od 0 do 100 tysięcy.Wnioski są następujące, niektóre bardzo ciekawe:
 • Dla małego zakresu liczb naiwna implementacja sortowania szybkiego działa bardzo słabo (mamy tutaj pesymistyczny przypadek i złożoność O(n^2)).
 • Nie widać tego na wykresie, lecz dla małego zakresu liczb sortowanie przez zliczanie jest nieznacznie szybsze od implementacji używanej przez .NET: dla 1 miliona elementów jest to 15 ms w porównaniu do 64 ms.
 • W związku z tym pojawia się pytanie, czym różni się naiwna rekurencyjna implementacja sortowania szybkiego od tej używanej przez .NET? Można by o tym dużo napisać, więc tutaj tylko zasygnalizuję o co chodzi. Otóż w rzeczywistości .NET używa tzw. sortowanie introspektywnego, który stanowi połączenie "zwykłego" sortowania szybkiego, sortowania przez kopcowanie i sortowania przez wstawianie, przez co wyeliminowano przypadek pesymistyczny, kiedy QuickSort ma złożoność wielomianową.
 • Dla dużego zakresu elementów różnica pomiędzy 3 porównywanymi algorytmami zaciera się chociaż rekurencyjna implementacja QuickSort jest wciąż najwolniejsza, a sortowanie przez zliczanie jest trochę szybsze od tego co oferuje .NET.
 • Sprawdziłem czas sortowania dla maksymalnie 50 milionów elementów i trwało to 2 s dla sortowanie przez zliczanie oraz 5 s dla hybrydowego.
 • Wniosek końcowy jest taki, że biorąc pod uwagę ograniczenia i wady sortowania przez zliczanie oraz to, jak dobrze działa implementacja hybrydowa w .NET należy jej po prostu używać i nie zastanawiać się specjalnie nad innymi wynalazkami.

03/08/2014

Czy użycie if zamiast else if ma znaczenie?

Home

Historia zaczyna się od prostego fragmentu kodu pokazanego poniżej. Kod ten to fragment walidatora, ktory ma za zadanie określić, czy dane są prawidłowe. Jeśli nie, to zmienna isValid powinna zostać ustawiona na false.
var isValid = true;

if (condition_1)
  isValid = false;

if (condition_2)
  isValid = false;
Kod ten działał do momentu, kiedy wprowadzono do niego małą zmianę pokazaną poniżej. Było to pewne uszczegółowienie logiki walidacji danych wejściowych.
var isValid= true;

if (condition_1)
  isValid = false;

if (condition_2)
  isValid = false;
//Wprowadzona zmiana
else 
{
  if (condition_3)
   isValid = true;
  else if (condition_4)
   isValid = false;
}
Po zastanowieniu się z pewnością stwierdzicie, że coś tutaj nie pasuje. Problem polega na tym, że w określonych warunkach zmienna isValid może zostać z powrotem ustawiona na true nawet jeśli wcześniej stwierdzono, że dane są błędne i ustawiono ją na false!

Może są jakieś rzadkie i dziwne przypadki kiedy błędne dane mogą stać się nagle poprawne, ale w przypadku, z jakim się spotkałem, był to ewidentny błąd i przeoczenie albo brak zrozumienia działania kodu. Moim zdaniem błąd tkwi jednak w jeszcze jednym miejscu tj. w użyciu wielu if'ów zamiast konstrukcji else if w kodzie pokazanym na samym początku. Gdyby początkowy kod wyglądał w ten sposób:
var isValid = true;

if (condition_1)
  isValid = false;
// else if zamiast if
else if (condition_2)
  isValid = false;
To nawet jego modyfikacja w opisany wcześniej sposób nie spowodowałaby, że walidator pozwolił na kontynuację przetwarzania pomimo błędnych danych. Może wydawać się, że kilka if'ów zamiast użycia else if nie robi różnicy bo to przecież oczywiste jak ten kod działa. Może i oczywiste, ale tu i teraz. Za kilka tygodni lub miesięcy, dla kogoś innego, może już nie być takie oczywiste. Ktoś inny może również to po prostu przeoczyć.

Tworząc kod trzeba się starać, aby był możliwie łatwy do zrozumienia, rozszerzania i wprowadzania zmian, a w tym celu w przypadkach podobnych do opisanego wystarczy po prostu użycie trochę inne konstrukcji językowej, która lepiej wyrazi nasze zamiary innym.

17/05/2014

Przydaś do rysowania wykresów

Home

Od jakiegoś czasu sporo pracuję z różnymi seriami danych numerycznych np.: sekwencje identyfikatorów metod wywołanych w programie. Serie takie mogą być bardzo długie i potrzebowałem narzędzia, które łatwo i szybko pozwoli mi je wizualizować czyli wygenerować wykres, tak abym mógł szybko ocenić co znajduje się w danym pliku. Kombajnów do rysowania wykresów jest dużo, choćby Excel, ale ja potrzebowałem czegoś jeszcze prostszego. Idealnie abym mógł po prostu zaznaczyć plik z danymi i z menu kontekstowego wybrać polecenie Narysuj wykres. Możliwe, że znalazłbym coś takiego, ale napisanie takie narzędzia samemu zajęło mi dosłownie chwilę.

Po pierwsze zdecydowałem się użyć biblioteki OxyPlot bo jest bardzo prosta w użyciu, a także radzi sobie z długimi seriami danych i pozwala narysować wiele różnych typów wykresów. W drugim kroku stworzyłem bardzo prostą aplikację z jednym oknem w WPF'ie. Do projektu dodałem referencje do bibliotek OxyPlot oraz OxyPlot.Wpf. XAML dla głównego i jedynego okna wygląda w następujący sposób:
<Window x:Class="DrawPlot.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
    xmlns:oxy="http://oxyplot.codeplex.com"
    xmlns:local="clr-namespace:DrawPlot"
    Title="DrawPlot" Height="350" Width="525">
  <Window.DataContext>
    <local:MainViewModel/>
  </Window.DataContext>
  <Grid>
    <oxy:Plot Model="{Binding MyModel}"/>
  </Grid>
</Window>
Trzeci krok to napisanie klasy MainViewModel, która stworzy i zainicjuje obiekt klasy PlotModel. Obiekt ten będzie zawierał informacje potrzebne do narysowania wykresu i przy pomocy binding'u zostanie przekazany do kontrolki Plot. W podstawowej wersji kod tej klasy jest bardziej niż prosty. Zakładam z góry określony format pliku wejściowego tj. każda linia zawiera jedną liczbę, a część ułamkowa musi być oddzielona od części całkowitej kropką. Użyłem klasy LineSeries czyli rysuję wykres liniowy. W poniższym kodzie celowo pominąłem również bardziej przyjazną obsługę błędów czyli jeśli coś się nie powiedzie to po prostu wyświetlam treść błędu i zamykam aplikację.
namespace DrawPlot
{
  public class MainViewModel
  {
    public PlotModel MyModel { get; private set; }

    public MainViewModel()
    {
      try
      {
        var args = Environment.GetCommandLineArgs();

        var lines = File.ReadAllLines(args[1]);

        var lineSeries = new LineSeries();
        for (var i = 0; i < lines.Length; ++i)
          lineSeries.Points.Add(new DataPoint(i, Double.Parse(lines[i], CultureInfo.InvariantCulture)));

        var model = new PlotModel(Path.GetFileName(args[1]));
        model.Series.Add(lineSeries);
        MyModel = model;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.ToString());
        Application.Current.Shutdown();
      }
    }
  }
}
Ostatni krok to dodanie nowej pozycji do menu kontekstowego. Uzyskałem to przy pomocy dodania odpowiedniego wpisu w rejestrze. W moim przypadku skompilowana aplikacja znajduje się w lokalizacji T:\bin\DrawPlot\DrawPlot.exe.
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\Draw plot]

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\Draw plot\command]
@="T:\\bin\\DrawPlot\\DrawPlot.exe \"%1\""
Narzędzie jest bardzo proste, ale spełnia swoje zadanie. Możne je również łatwo rozbudować na przykład użyć innego rodzaju serii aby narysować wykres kołowy, dodać obsługę innych formatów plików wejściowych itd.

09/05/2014

Niepozorna pomyłka

Home

Regularnie przeglądam różne portale na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w IT i co raz to dziwię się jak pozornie małe błędy programistów doprowadzają do poważnych problemów i awarii. Czytając ostatnio taki artykuł przypomniałem sobie rozmowę na temat implementacji stronicowania (ang. paging), czyli podziału dużej liczby rekordów na mniejsze porcje i przesyłanie tych porcji do klienta m.in. w celu ograniczenia ruchu w sieci.

W tym przypadku domyślna wielkość strony była skonfigurowana po stronie serwera, ale wysyłając żądanie klient mógł ją nadpisać i podać własną wielkość strony. Rozwiązanie w miarę standardowe, coś podobnego można zrobić odpytując Active Directory, o czym pisałem w tym artykule. Problem w tym przypadku polegał na tym, że wartość podana przez klienta nie była w żaden sposób sprawdzana po stronie serwera. Teoretycznie można więc było zażądać zwrócenie z serwera dowolnie dużej porcji danych. Innymi słowy, wysyłając żądanie wielkości kilku kilobajtów można było otrzymać odpowiedzieć wielkości na przykład 10 MB, a to przecież gigantyczne zwielokrotnienie. A gdyby takich żądań wysłać kilkadziesiąt, kilkaset, a może kilkanaście tysięcy, a do tego podmienić w żądaniu adres odbiorcy?

O czymś podobnym można było niedawno przeczytać w kontekście protokołu NTP. Wspomniany przeze mnie przypadek to w porównaniu z tym pikuś, gdyż użyty protokół komunikacyjny był specyficzny dla danej aplikacji, liczba użytkowników była niewielka itd. więc i zakres potencjalnego ataku był bardzo ograniczony. Z drugiej strony, skoro programista napisał taki kod raz, to może go napisać drugi, trzeci i w którymś momencie nie będzie to mała aplikacja. Na takie rzeczy należy, więc zawsze zwracać uwagę, nawet jeśli w danym przypadku wydaje się to nadmiarowe. Możliwe, że twórca kodu wybrał takie rozwiązanie celowo, ale równie dobrze może to być po prostu przeoczenie lub pomyłka.

27/03/2014

SizeLimit, PageSize i dokumentacja

Home

W poście wspomniałem o właściwościach DirectorySearcher.SizeLimit oraz DirectorySearcher.PageSize, których poprawne ustawienie zapewnia, że z bazy danych AD można pobrać więcej obiektów niż ustawiony na serwerze limit. Tym razem chciałbym sprecyzować do czego służą obie właściwości bo moim zdaniem dokumentacja nie jest precyzyjna, co potwierdza zresztą spora liczba pytań w Internecie na ten temat.

Otóż SizeLimit określa maksymalną liczbę obiektów jaka może zostać zwrócona w wyniku wyszukiwania (zero oznacza brak limitu) przy czym limit ustawiony na serwerze ma priorytet. PageSize służy natomiast do skonfigurowania stronicowania i wartość różna od zera je włącza. Na przykład wartość 100 oznacza, że obiekty będą zwracane w paczkach po 100, przy czym .NET jest na tyle miły, że samemu obsługuje doczytywanie kolejnych stron.

Teraz spójrzmy na przykład. W bazie danych AD znajdowało się 1580 obiektów spełniających kryteria wyszukiwania, a limit ustawiony na serwerze wynosił 1500. Poniższa tabelka pokazuje ile obiektów zwróci zapytanie w zależności od ustawień.

SizeLimitPageSizeLiczba obiektów w ADLiczba zwróconych obiektówUwagi
0015801500Brak stronicowania + domyślny limit z serwera
10001580100Brak stronicowania + limit określony przez nas
010015801580Stronicowanie włączone
20010015801580Stronicowanie włączone + limit określony przez nas
1002001580100Stronicowanie włączone + limit określony przez nas

Dwa ostatnie scenariusze są trochę zagadkowe. W obu przypadkach obie właściwości są różne od zera, ale liczba zwróconych obiektów jest inna tj. jeśli SizeLimit > PageSize to z AD pobrano wszystkie dostępne obiekty, a w przeciwnym wypadku tyle ile wynosił SizeLimit. Przypuszczam, że DirectorySearcher działa tak, że pobiera dane póki nie zostanie przekroczony limit. W pierwszym przypadku przy pobieraniu kolejnych stron liczba pobieranych obiektów nie przekracza limitu, a więc udało się odczytać wszystko. W drugim wypadku już przy pobraniu pierwszej strony liczba obiektów przekroczyła limit i dalsze pobieranie zostało zakończone. Pewnie można było to zaimplementować inaczej, ale cóż zrobić i po prostu warto o tym wiedzieć.

10/03/2014

Czy wyrażenie regularne może zawiesić naszą aplikację?

Home

Rozmawiałem dzisiaj z kumplem z zespołu na temat jednego z zadań i trochę od niechcenie rzuciłem, że można by zastosować tutaj wyrażenie regularne, które dodatkowo byłoby konfigurowalne. Ta z pozoru niewinna uwaga doprowadziła do ciekawej dyskusji. Otóż Tomek stwierdził, że nie jest dobrym pomysłem aby umieszczać wyrażenia regularne w konfiguracji, która może zostać zmieniona przez użytkownika. Dlaczego? W ten sposób umożliwiamy użytkownikowi zawieszenie naszej aplikacji i to nie dlatego, że wyrażenie będzie zawierało błędy składniowe. Aby zrozumieć o co chodzi przyjrzyjmy się takiemu prostemu przykładowi, w którym testuję dwa wyrażenie regularne:
private static void Main(string[] args)
{
  var input1 = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy";
  var input2 = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";

  var regex1 = "x+y";
  var regex2 = "(x+)+y";

  TestRegex(regex1, input1);
  TestRegex(regex2, input1);

  TestRegex(regex1, input2);
  TestRegex(regex2, input2);

  Console.WriteLine("Press any key...");
  Console.ReadLine();
}

private static void TestRegex(string r, string input)
{
  var regex = new Regex(r);
  var sw = new Stopwatch();

  sw.Start();

  regex.Match(input);

  sw.Stop();

  Console.WriteLine("{0} ms", sw.ElapsedMilliseconds);
}
Oba użyte wyrażenie są proste. Drugie jest "dziwne" bo po co stosować tutaj konstrukcję grupującą. Oczywiście nie ma to tutaj sensu, ale zrobiłem to aby pokazać ideę problemu. Teraz przejdźmy do setna. Na moim komputerze powyższy program wypisze takie czasy:
30 ticks 0 ms
13 ticks 0 ms
31 ticks 0 ms
21621843 ticks 9246 ms
Różnica jest porażająca. Z pozoru niewinne wyrażenie regularne (x+)+y w przypadku kiedy wejściowy dane do niego nie pasują (w drugim przypadku na końcu ciągu znaków brakuje litery y) jest o duże kilka rzędów wielkości wolniejsze niż wyrażenie x+y Co gorsze im więcej x'ów w danych wejściowych tym te czasy będą gorsze:

Liczba x'ówCzas (ms)
100
144
159
1871
20291
221169
244685
2618741
2874078

Mamy tutaj do czynienia z złożonością wykładniczą! Problem tkwi natomiast w użyciu w drugim wyrażeniu backtracking'u, który powoduje, że silnik wyrażeń regularnych niepotrzebnie wielokrotnie (na)wraca do znalezionych wcześniej dopasowań. Do tego potrzebne są również odpowiednio dobrane dane. Można mówić, że przykład jest tendencyjny (jak to przykład), ale skoro jest to możliwe to kiedyś się zdarzy i dlatego trzeba być świadomym takich rzeczy.

Kilka uwag końcowych:
 • Pewnym obejściem problemu jest wyłączenie backtracking'u dla danej grupy w taki sposób: (?>(x+)+)y
 • Można również określić maksymalny dopuszczalny czas przetwarzania wyrażenia regularnego np.: new Regex(r, RegexOptions.None, new TimeSpan(0,0,0,1))
 • Jeśli to możliwe to zamiast backtracking'u należy stosować tzw. lookahead/lookbehind assertions, które nie nawracają.
 • Problem opisałem na przykładzie .NET, ale może od dotyczyć każdego silnika wyrażeń regularnych, który obsługuje backtracking i który domyślnie z niego korzysta.
 • Jeśli chcecie pogłębić temat to polecam ten artykuł albo ten.

18/11/2013

Liczba błędów/KLOC

Home

KLOC (ang. Kilo Lines Of Code) to bardzo stara miara złożoności programów na podstawie liczby linii kodu. Z pewnością ma wiele wad, bo jak porównywać kod w C/C++ z kodem w Java czy C#. Czy jako linie kody powinno liczyć się komentarze lub importy przestrzeni nazw, co z kodem generowanym automatycznie itd. Wszystko to prawda, ale osobiście uważam, że ta miara jednak coś mówi. Ostatnio natknąłem się na bardzo ciekawe dane dotyczące liczby błędów/KLOC.

W książce Code Complete Steve McConnell pisze, że średnia wynosi 15-50 błędów/KLOC dla produkcyjnego kodu (jak dla mnie dużo), a Microsoft osiąga podobno wynik 0.5 błędów na tysiąc linii produkcyjnego kodu. W publikacji Number of faults per line of code Myron Lipow cytuje zbliżone wyniki, czyli 5 do 30 błędów/KLOC. Metoda Cleanroom software engineering opracowana przez IBM pozwoliła osiągnąć w niektórych projektach dużo lepsze wyniki. W projektach prowadzonych przez NASA osiągnięto natomiast oszałamiający wynik zero błędów na 500 tysięcy linii kodu. Czemu się jednak dziwić. Na stronie The Flight of STS-1 można znaleźć informację, że NASA wydawała 1000$ na wyprodukowanie jednej linii kodu!!!, podczas gdy średnia przemysłowa na tamte czasy to 50$.

Źródła jakie zacytowałem są dość albo nawet bardzo stare. Sądzę jednak, że współczesne systemy są coraz bardziej skomplikowane i nawet pomimo zastosowania nowoczesnych narzędzi i techniki wyniki będą podobne. Według prezentacji ThoughtWorks z 2007 średnia liczba błędów na tysiąc linii kodu to 5 przy średnim koszcie wyprodukowania jednej linii kodu 5$ (wliczając testy, dokumentację itd.). NASA płaci natomiast 850$ za linię aby obniżyć współczynnik do 0.004 błędów/KLOC.

Pracowałem przy projekcie, w którym udało się uzyskać bardzo dobry wynik 0.23 błędów/KLOC przy czym dużo zmian zostało wprowadzonych przez stworzone przez zespół narzędzia do automatycznej modyfikacji kodu. Jestem ciekawy Waszych opinii na temat tej miary? Jaki wynik uważacie za dobry?

07/11/2013

Metody rozszerzające w .NET 2.0

Home

.NET 2.0 to stara rzecz, ale wciąż z różnych powodów używana, na przykład dlatego, że klient nie chce zainstalować nowej wersji platformy na maszynach wszystkich użytkowników systemu. A co, jeśli pomimo tego wymarzy się nam użycie na przykład LINQ to Objects? Metody takie jak Select, Take itd. łatwo zaimplementować samemu, ale bez extensions methods ich użycie nie będzie takie przyjemne.

Zastanówmy się, co z tym robić. Metody rozszerzające obsługiwane są począwszy od .NET w wersji 3.5. Wiemy też, że mając kompilator dla .NET w wersji X możemy skompilować projekt dla .NET w wersji Y jeśli Y <= X. Do tego dodajmy, że extensions methods są mechanizmem czasu kompilacji i jako takie są niezależne od wersji platformy. Idąc tym tokiem rozumowania powinno być możliwe ich wykorzystanie w projektach używających .NET 2.0 o ile do kompilacji użyjemy nowszego kompilatora. Szybki eksperyment, czyli próba zdefiniowania metody rozszerzającej dla projektu używającego .NET 2.0 pokaże jednak, że coś jest nie tak i otrzymamy taki błąd kompilacji:

Cannot define a new extension method because the compiler required type 'System.Runtime.CompilerServices.ExtensionAttribute' cannot be found. Are you missing a reference?

Nie wszystko jednak stracone. Okazuje się, że wystarczy zdefiniować w projekcie następujący atrybut aby kompilacja zakończyła się powodzeniem:
namespace System.Runtime.CompilerServices
{
  [AttributeUsage(AttributeTargets.Assembly | AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Method)]
  public sealed class ExtensionAttribute : Attribute { }
}
Trochę to brzydkie, ale możemy cieszyć się metodami rozszerzającymi w projektach korzystających ze starej wersji platformy. Atrybut ten jest potrzebny, ponieważ kompilator wykorzystuje go do oznaczenia metod tak, aby było wiadomo, które metody z różnych bibliotek są metodami rozszerzającymi.

Sztuczkę tą wykorzystują projekty takie jak LINQ for .NET 2.0 lub LinqBridge

18/09/2013

Indeksy, LIKE oraz =

Home

Prosta zagadka. Rozważmy następującą tabelą z dwoma kolumnami:
CREATE TABLE Test
(
  ID Int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  Name CHAR(10)
)

CREATE INDEX IX_TEST_NAME ON dbo.Test (Name)
Teraz na wejściu dostajemy pewien ciąg znaków i przechowujemy go w zmiennej:
DECLARE @Variable CHAR(10);
SET @Variable = '1234567890';
Chcemy znaleźć wszystkie te rekordy, dla których N pierwszych znaków w kolumnie Name jest takie samo jak N pierwszych znaków w zadanym ciągu. Można to zrobić tak (N=3):
SELECT * FROM dbo.Test WHERE LEFT(Name, 3) = LEFT(@Variable, 3)
Albo tak:
SELECT * FROM dbo.Test WHERE Name LIKE LEFT(@Variable, 3)+'%'
Oba zapytania dadzą ten sam wynik ale jedno z nich będzie zdecydowanie szybsze (dla dużej ilości danych) niż drugie. Które?

W tym przypadku użycie LIKE okazuje się lepszym wyborem. Dlaczego? W pierwszym zapytaniu zostanie użyty INDEX SCAN (czyli de facto odczytane zostaną wszystkie wiersze z tabeli), a w drugim  INDEX SEEK. Dzieje się tak gdyż w pierwszym zapytaniu użyto funkcji LEFT (może to być dowolna inna funkcja) na kolumnie, na której nałożony jest indeks.

Do problemu można też podejść w inny sposób czyli stworzyć indeks na kolumnie wyliczanej tj.:
ALTER TABLE dbo.Test ADD NAME2 AS LEFT(Name, 3)
CREATE INDEX IX_TEST_NAME2 ON dbo.Test(Name2, Name)
W takiej sytuacji pierwsze z pokazanych zapytań (te z operatorem =) również użyje operacji INDEX SEEK.