06/01/2009

ASP.NET Caching

Home

W poście tym chciałbym napisać kilka słów o unieważnianiu zawartości cache'a w aplikacjach ASP.NET na podstawie aktualizacji danych przechowywanych w bazie danych. Post ten nie jest jednak przewodnikiem na temat cache'owania w aplikacjach ASP.NET, opisuję w nim kilka moim zdaniem ważnych elementów. Post ten można traktować jako punkt wyjścia do dalszej nauki.

Idea jest bardzo prosta. W celu przyspieszenia aplikacji umieszczamy w cache'u jakieś dane np.: wynik zapytania czy też wyrenderowaną stronę (przy pomocy dyrektywy @OutputCache). Chcielibyśmy jednak aby w przypadku jeśli dane, na podstawie których zostało wykonane zapytanie, ulegną zmianie, ponownie wykonać zapytanie zamiast wczytywać jego wynik z cache'a. W aplikacjach ASP.NET możemy wybierać z dwóch możliwości. Jedna to obiekt klasy Cache dostępny przez właściwość strony o takiej samej nazwie. Dane umieszczone w tym pojemniku mogą zostać usunięte po upływie określonego czasu, kiedy zmianie uległ wskazy plik czy też (co interesuje nas w tej chwili) kiedy dane w bazie danych zostały zmienione. Po drugie mamy dostęp do cache'a przechowującego wyrenderowane strony czy też ich fragmenty. Z tego cache'a nie korzystamy bezpośrednio ale przy pomocy dyrektywy @OutputCache. W tym przypadku również możemy wybierać pomiędzy kilkoma wariantami unieważniania zawartości cache'a.

Przejdźmy do konkretów. W obu przypadkach aby powiązać dane w cache'u z danymi w bazie danych używamy klasy SqlCacheDependency. W przypadku cache'a dostępnego z poziomu strony musimy jawnie utworzyć instancję tej klasy. Przykład użycia znajdziemy tutaj. Natomiast w przypadku dyrektywy @OutputCache musimy użyć atrybutu SqlDependency.

Istotne jest co dzieje się pod spodem. SqlCacheDependency używa klasy SqlDependency (nazwa klasy jest taka sama jak nazwa wspomnianego wcześniej atrybutu). SqlDependency to z kolei wysoko poziomowa nakładka na inną klasę SqlNotificationRequest. Ważne jest to, że SqlDependency i SqlNotificationRequest współpracują tylko z bazą danych Sql Server 2005 i nowszymi, które dostarczają usługi powiadomień na poziomie wierszy - query notifications. To znaczy, że możemy wskazać wierszy, w przypadku zmiany których dane z cache'a zostaną usunięte. W przypadku starszych baz danych (lub nowych jeśli nie odpowiada nam query notifications) SqlCacheDependency wykorzystuje mechanizm monitorowania całych tabel zamiast wskazanej grupy wierszy. Jest to ogólnie rozwiązanie mniej wydajne.

Jeszcze parę słów o @OutputCache. Jak napisałem wcześniej aby użyć unieważniania na podstawie bazy danych należy wysterować atrybut SqlDependency. Składnia tego atrybutu jest następująca:
<%@OutputCache
...
SqlDependency="database/table name pair | CommandNotification"
...
%>
W przypadku podania pary nazwa bazy danych i nazwa tabeli zostanie użyte monitorowanie na poziomie całych tabel. W przypadku podania wartości CommandNotification zostanie użyte powiadamianie na poziomie wierszy, a dokładniej ASP.NET użyje wszystkich komend użytych w kontekście danej strony do utworzenia zależności pomiędzy danymi w cache'u, a danymi w bazie danych.

W tym momencie należy jeszcze zaznaczyć, że o ile klasa SqlCacheDependency jest właściwa dla aplikacji ASP.NET to SqlDependency i SqlNotificationRequest mogą być użyte również w innych przypadkach. W ogólności użycie SqlNotificationRequest jest raczej trudne i pracochłonne. W większości przypadków używa się SqlDependency. Przykład użycia tej klasy można znaleźć tutaj tutaj.

0 comments:

Post a Comment