24/11/2008

Zakamarki Visual Studio 2005/2008 (cz. 2)

Home

Zapraszam do zapoznania się z kolejną porcją ciekawych i mało znanych funkcji Visual Studio.

Breakpoint w pętli

Bardzo przydaną funkcją jest możliwość postawienia breakpoint'a w definicji pętli for lub foreach. Załóżmy, że mamy taki kod:
for(int i = GetValue(); i < GetLimit(); i++)
{
  ...
}
Domyślne zachowanie środowiska jest takie, że po kliknięciu linii, w której znajduje się początek pętli i naciśnięciu przycisku F9 breakpoint zostanie ustawiony na części inicjalizacyjnej pętli czyli uzyskamy taki efekt:
for(int i = GetValue(); i < GetLimit(); i++)
{
  ...
}
Czasami, a nawet częściej niż czasami chcielibyśmy aby debugger zatrzymał się w części sprawdzającej warunek pętli. Nic prostszego. Wystarczy przesunąć kursor i ponownie nacisnąć F9. Uzyskamy efekt jak poniżej:
for(int i = GetValue(); i < GetLimit(); i++)
{
  ...
}
Oczywiście debugger możemy zatrzymać również w instrukcji interacji. Podobnie możemy postąpić z pętlą foreach.

Testowanie przy pomocy okna Immediate

Ciekawym sposobem na szybkie testowanie metod statycznych jest użycie okna Immediate. Jeśli nie jest ono standardowo widoczne to znajdziemy je w Debug -> Windows. Po pierwsze okno to pozwala w czasie debugowania wywoływać metody obiektów, zmieniać ich właściwości itd. Po drugie, co jest nawet ciekawsze, umożliwia wywołanie metody statycznej kiedy środowisko nie znajduje się w trybie debugowania. Wykonanie takiej operacji spowoduje uruchomienie debugera i o ile, w metodzie statycznej znajduje się breakpoint, jego zatrzymanie. Dzięki temu nie musimy tracić czasu na pisanie krótkich programików tylko po to aby przetestować daną metodę statyczną. Po trzecie co jeszcze ciekawsze okno Immediate pozwala również w podobny sposób testować zwykłe metody klas. Załóżmy, że napisaliśmy klasę Test i zdefiniowaliśmy w niej metodę Fun(). W oknie Immediate może wpisać:
Test t = new Test(); 
t.Fun(); 
Podobnie jak wcześniej. Jeśli w metodzie znajdował się breakpoint debugger zatrzyma się na nim. Jesli nie, metoda zakończy swoje działanie. Oczywiście technika ta pozwala testować tylko stosunkowe proste scenariusze ale tak czy inaczej ułatwia i przyspiesza tworzenie dobrego kodu.

Opisane techniki testowałem w środowiskach Visual Studio 2005 oraz Visual Studio 2008.

0 comments:

Post a Comment