27/11/2008

throw; vs. throw ex;

Home

Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę ale poniższe dwie konstrukcje mają inną semantykę:

     try
     {
      ...
     }
     catch(Exception ex)
     {
      throw;
     }
     
     try
     {
      ...
     }
     catch(Exception ex)
     {
      throw ex;
     }
     
Różnica jest taka, że stosując pierwszą z nich nie tracimy informacji zawartej w stosie wywołań (stack trace). To znaczy, że jeśli ponownie rzucony przez nas wyjątek zostanie złapany w kolejnym bloku try/cacth to będzie tam dostępna pełna informacja o stosie wywołań począwszy od pierwotnego źródła wyjątku. W drugim przypadku stos wywołań będzie zawierał ograniczoną informację - będzie wyglądał tak, jakby pierwotnym źródłem wyjątku była metoda, w której został on złapany i ponownie rzucony!

0 comments:

Post a Comment