20/11/2008

Pożytki płynące z używania Process Monitor'a

Home

W poście tym chciałbym zachęcić do używania darmowego narzędzia Process Monitor, które umożliwia monitorowanie wszelkiej aktywności w systemie operacyjnym dotyczącej zasobów takich jak: pliki, klucze rejestru, połączenia sieciowe itd.

Pożytki płynące z tego narzędzia opiszę na swoim przypadku. Ostatnio napisałem prostą bibliotekę, która parsuje plik Xml, przetwarza jego zawartość przy pomocy transformacji Xsl w celu stworzenia plików Html i finalnie uruchamia kompilator pomocy w celu wytworzenia pliku chm. Biblioteka nie jest skomplikowana i bardzo szybko udało się uzyskać pożądany efekt (prawie). Niestety ale okazało się, że kompilator pomocy nie potrafi przetworzyć wszystkich plików Html i generuje dla nich błąd HHC5003: Error: Compilation failed while compiling... Co ciekawe efekt ten był obserwowany tylko w przypadku programowego uruchomienia kompilatora przy pomocy klasy Process. Przy ręcznym uruchamiania wszystko działało prawidłowo. Po bliższym przyjrzeniu okazało się, że kompilator zgłaszał błędy zawsze dla tych samych plików. W przypadku kiedy lista plików została powiększona błąd zaczął być zgłaszany dla nowych plików! Pliki, które wcześniej zdawały się nieprawidłowe okazywały się nagle jak najbardziej w porządku.

Nie udało mi się znaleźć dokładnych informacji na temat zgłaszanego przez kompilator błędu z wyjątkiem tego, że przyczyną może być brak dostępu do pliku. Postanowiłem więc przyjrzeć się procesowi kompilacji przy pomocy Process Monitor'a. Ponieważ aplikacja w trybie domyślnym wyświetla ogromną ilość danych (setki tysiące wierszy) postanowiłem skupić się tylko na wpisach dotyczących jednego z plików, dla których kompilator zgłaszał błąd. Po włączeniu filtrowania uzyskałem taki wynik:Na niebiesko oznaczyłem wiersz, w którym widać, że kompilator nie uzyskał dostępu do pliku z powodu błędu SHARING VIOLATION. Błąd ten oznacza, że plik był w tym momencie w użyciu. Ponieważ problematyczny plik Html był generowany w całości przez mój kod mogłem założyć, że błąd tkwi po mojej stronie. Jak się okazało popełniłem akademicki błąd i nie zamykałem strumienia do pliku (do tej pory biję się w pierś). Oczywiście konstrukcja using rozwiązała problem.

Cały czas pozostaje jednak pytanie czemu błąd pojawiał się tylko dla określonych plików. Strumień nie był przecież zamykany dla każdego dynamicznie wygenerowanego pliku Html. W tym przypadku odpowiedź też nie jest skomplikowana - musiał zadziałać mechanizm automatycznego zwalniania pamięci garbage collector.

0 comments:

Post a Comment