05/01/2014

Jeszcze więcej szczegółów na temat IntelliTrace

Home

O IntelliTrace pisałem już wielokrotnie. Do tej pory nie wyjaśniłem jednak, że chociaż IntelliTrace nazywamy debugger'em historycznym to w rzeczywistości IntelliTrace jest profilerem. Dokładniej mówiąc jednym z komponentów składowych IntellITrace jest niezarządzana implementacja interfejsu ICorProfiler. Profiler ten komunikuje się z zarządzaną częścią IntelliTrace, czyli z programem IntellITrace.exe. IntellITrace.exe jest natomiast używane przez Visual Studio.

Ma to ciekawe skutki. Oznacza bowiem, że oprócz nagrywania działania aplikacji z poziomu Visual Studio albo bezpośrednio przy pomocy programu IntelliTrace.exe (jak to opisałem tutaj) dochodzi jeszcze jedna opcja. Otóż możemy skorzystać ze zmiennych środowiskowych COR_ENABLE_PROFILING oraz COR_PROFILER i monitorować przy pomocy IntelliTrace zarządzaną usługę systemową.

W tym celu znajdujemy w rejestrze klucz:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\<Nazwa_Usługi>

Dodajemy do niego nową wartość Environment o typie REG_MULTI_SZ i zawartości:
COR_PROFILER={b19f184a-cc62-4137-9a6f-af0f91730165}
COR_ENABLE_PROFILING=1
VSLOGGER_CPLAN=COLLECTION_PLAN_PATH
W pierwszeh linijce wskazujemy profiller, jaki ma zostać użyty do monitorowania usługi. W tym przypadku będzie to IntelliTrace dla VS 2012. Identyfikator profiler'a IntelliTrace dla VS 2010 jest inny tj. 301EC75B-AD5A-459C-A4C4-911C878FA196. Oczywiście, jeśli nie mamy zainstalowanej danej wersji Visual Studio, to profiler nie będzie zarejestrowany w systemie.

W drugiej linijce po prostu włączamy profilowanie, a w trzeciej wskazujemy ścieżkę to pliku XML z konfiguracją IntelliTrace. O tym, skąd wziąć ten plik, pisałem we wspomnianym już artykule oraz w innych postach z serii o IntelliTrace. Tutaj zaznaczę tylko, że należy w nim ustawić nazwę pliku z logiem oraz katalog roboczy np.:
<CollectionPlan xmlns="urn:schemas-microsoft-com:visualstudio:tracelog">
  <StartupInfo>
    <LogFileName>log.itrace</LogFileName>
    <LogFileDirectory>c:\Logs</LogFileDirectory>
    <MaximumLogFileSize>-1</MaximumLogFileSize>
  </StartupInfo>
  ...
</CollectionPlan>
Na koniec po prostu uruchamiamy naszą usługę, a kiedy wykona swoje zadanie zatrzymujemy i przeglądamy nagrany log na przykład w Visual Studio.

Niestety, ale to podejście nie zadziała dla zwykłych aplikacji uruchamianych z dwukliku. Sądzę, że w takich wypadkach IntelliTrace nie obsługuje zmiennej środowiskowej VSLOGGER_CPLAN, ale tego akurat nie jestem pewny. Istnieje jednak inna możliwość. W praktyce używana jest rzadko, gdyż jest mało wygodna, ale pokazuje jak IntelliTrace działa od środka. A więc uruchamiamy wiersz polecenia i wpisujemy następujące komendy:
rem Uruchamiamy instancję IntelliTrace o nazwie 'test' ale nie wskazujemy programu do monitorowania
%INTELLI_TRACE_PATH%\IntelliTrace.exe start /n:test /f:"D:\WorkingDir\IntelliTrace\IntelliTraceWorkingDir\Test.iTrace" /cp:%COLLECTION_PLAN%

rem Włączamy profilowanie
set COR_ENABLE_PROFILING=1

rem Ustawiamy profiler, który chcemy użyć do monitorowania naszego programu tj. IntelliTrace
set COR_PROFILER={b19f184a-cc62-4137-9a6f-af0f91730165}

rem Ustawiamy nazwę instancji IntelliTrace z jakiej chcemy skorzystać
set VSLOGGERNAME=test

rem Uruchamiamy program, który chcemy monitorować przy pomocy instancji IntelliTrace o nazwie 'test'
MyProgram.exe

rem Zamykamy instancję IntelliTrace o nazwie 'test'
%INTELLI_TRACE_PATH%\IntelliTrace.exe stop /n:test /cp:%COLLECTION_PLAN%
Podejście to różni się od standardowego tym, że tutaj instancja IntelliTrace czeka na uruchomienie programu, zamiast uruchomić go samemu.

0 comments:

Post a Comment