01/04/2011

Zabawy z pozycjonowaniem okna w WPF

Home

Czasami zachodzi potrzeba "ręcznego" pozycjonowania okna w aplikacji WPF. Sprawa jest prosta i sprowadza się do odpowiedniego ustawienia właściwości Left oraz Top. Jeśli chcemy aby pozycja okna dziecka zależała od położenia rodzica to możemy odwołać się do rodzica przez właściwość Owner i napisać taki kod jak poniżej. Kod ten powoduje przesunięcie okno dziecka o 50 jednostek w prawo względem lewej krawędzi okna rodzica.
...
myWindow.Left = myWindow.Owner.Left + 50;
...
Nic prostrzego. Jest tu jednak mały haczyk. Jeśli okno rodzica jest zmaksymalizowane to właściwość Left i Top dla rodzica będą miały wartość wskazującą położenie okna przed zmaksymalizowaniem. Poniżej kod, który to uwzględnia:
...
myWindow.Left = (myWindow.Owner.WindowState == WindowState.Maximized ? 0 : myWindow.Owner.Left) + 50;
...
Nic trudnego ale trzeba o tym pamiętać. Sprawa robi się jeszcze ciekawsza kiedy pracujemy z wieloma monitorami. W takim wypadku powyższy kod będzie działał tylko dla głównego monitora. Jeśli okno rodzica będzie zmaksymalizowane i będzie znajdować się na innym monitorze niż główny to wykonanie tego kodu spowoduje wyświetlenie okna dziecka na głównym monitorze! Poniżej rozwiązanie tego problemu:

if (myWindow.Owner.WindowState == WindowState.Maximized)
{
 Screen s = Screen.FromHandle(new WindowInteropHelper(myWindow.Owner).Handle);           
 myWindow.Left = s.WorkingArea.Left + 50;
}
else
{
 myWindow.Left = myWindow.Owner.Left + 50;
}
          
Korzystam tutaj ze starej poczciwej klasy Screen, przy pomocy której znajduję monitor, na którym wyświetlane jest okno rodzica. Następnie odczytuję położenie lewej krawędzi tego monitora. Wartość ta będzie różna w zależności od tego, z którym monitorem mamy do czynienia.

0 comments:

Post a Comment