14/04/2011

CURRENT_USER , SYSTEM_USER...

Home

W poście Problem z domyślnym schematem wspomniałem, że w celu wyjaśnienia problemu posłużyłem się funkcją CURRENT_USER, która zwraca nazwę bieżącego użytkownika. Czym jednak funkcja ta różni się od funkcji SYSTEM_USER, SESSION_USER czy innych o podobnych nazwach. Sprawa jest prosta. Część z tych funkcji zwraca login, który służy do uwierzytelnienie się względem serwera, a część nazwę użytkownika, która określa co możemy zrobić w ramach poszczególnych baz danych (autoryzacja). Każdy login jest skojarzony (zmapowany) z jednym użytkownikiem dla danej instancji bazy danych. Nie jest to nic skomplikowanego ale można się zgubić w gąszczu nazw. Dlatego ku pamięci, głównie dla siebie, zebrałem te informacje w postaci poniższej tabelki.

CURRENT_USERZwracają nazwę użytkownika
USER_NAME
SESSION_USER
USER

SYSTEM_USERZwracają login
SUSER_SNAME

Więcej szczegółów np.: parametry wywołania, wyjaśnienie skąd wzięło się tyle funkcji robiących to samo, można znaleźć tutaj.

0 comments:

Post a Comment