19/02/2009

Wycieki obiektów GDI

Home

Ostatnio zajmowałem się w pracy nieprzyjemnym problem z wyciekiem obiektów GDI. Sytuacja wydawała się dziwna ponieważ wyglądało na to, że metoda Dispose() była wołana wszędzie gdzie było to potrzebne. Po mówiąc szczerze dłuższym czasie dowiedziałem się o dwóch istotnych rzeczach:
 • Kontrolka TreeView zawiera bug polegający na tym, że jeżeli włączymy pokazywanie pól wyborów (ang. CheckBox) dla węzłów drzewa to zostaną zaalokowane cztery obiekty GDI. Nie zostaną one jednak zwolnione przy wywołaniu Dispose(). Ciekawą dyskusję na ten temat można znaleźć tutaj. Co gorsza jeśli poszperamy na sieci okaże się, że błąd jest znany od co najmniej kilku lat!
 • Drugi bug, o którym chciałem powiedzieć dotyczy klasy ImageList. Otóż klasa ta ma problemy ze zwalnianiem zasobów dla umieszczonych w niej obrazków/ikon, co doprowadza oczywiście do wzrostu liczby obiektów GDI. O błędzie tym możemy przeczytać na stronach firmy Microsft. Rozwiązanie, a raczej obejście problemu polega na wywołaniu metod GC.Collect() oraz GC.WaitForPendingFinalizers() po wywołaniu Dispose() dla instancji ImageList. Rozwiązanie działa ale korzystanie z metody GC.Collect() może mieć negatywny wpływ na wydajność aplikacji. Co gorsza może wystąpić jeszcze mniej pożądany efekt. Opieram się tutaj na doświadczeniach kolegi. Zgodnie z nimi używanie GC.Collect() w aplikacjach korzystających z kontrolek ActiveX może doprowadzić do ich zawieszenia w losowym momencie.
  ...
  imageList.Dispose();
  
  GC.Collect();
  GC.WaitForPendingFinalizers();
  ...
  
Z opisanych przeze mnie rzeczy trzeba zdawać sobie sprawę i być uważnym przy stosowania klasy TreeView, a w szczególności klasy ImageList. W przypadku posługiwania się TreeView można pokusić się jeszcze o użycie, zaproponowanej we wspomnianej przeze mnie dyskusji, klasy LeaklessTreeView (testowałem i wygląda, że działa).

0 comments:

Post a Comment