19/03/2011

Jak właściwość może napsuć krwi

Home

Właściwości to jedna z moich ulubionych cech języka C#. W poście tym nie będę jednak przekonywał opornych, jeśli tacy są, do ich używania. Opiszę natomiast przypadek złego wykorzystania właściwości, który ostatnio napsuł mi trochę krwi. Załóżmy, że mamy aplikację WWW lub grubego klienta. Aplikacja ta komunikuje się z bazą danych za pośrednictwem tzw. dostawców danych czyli klas implementujących dobrze określone interfejsy. W zależności od konfiguracji dostawca może być dostępny lokalnie w ramach procesu aplikacji lub zdalnie czyli być uruchomiony na innej maszynie np. jako usługa WCF. Z perspektywy aplikacji jest to przezroczyste.

Dla ustalenia uwagi przyjmijmy, że dostawca udostępnia metodę Customer GetCustomer(int customerId), która zwraca obiekt klasy Customer reprezentujący klienta o podanym identyfikatorze. Problem polega na tym, że w zależności od tego czy dostawca danych działa lokalnie czy zdalnie to dla tego samego identyfikatora zwraca trochę inne dane. Dokładniej mówiąc jeśli mamy do czynienia z dostawcą lokalnym wszystko jest w porządku. Natomiast dla dostawcy zdalnego zwracane dane są niekompletne w tym sensie, że nie wszystkie właściwości obiektu Customer są ustawione. Co ciekawe po zdebugowaniu procesu serwera okazuje się, że zwracane przed dostawcę dane są poprawne ale po dotarciu do aplikacji okazują się jednak niekompletne.

Początkowo przecierałem oczy ze zdziwienia bo jak to możliwe, że część danych nagle znika. Po zagłębieniu się w problem znalazłem jednak winnego, którym okazała się błędne zaimplementowana właściwość w połączeniu z serializacją XML'ową. Istotę problemu przedstawia poniższy kod:

private string _StringValue;
public string StringValue
{
 get
 {
  if(_StringValue == "aaa")
   return "Ala ma kota";
  else if(_StringValue == "bbb")
   return "Kot ma Alę";
  ...
  else
   return null;
 }
 set
 {
  _StringValue = value;
 } 
}

Jak widać wartość zwracana przez getter właściwości jest inna niż wartość ustawiana przy pomocy settera. W przypadku kiedy dostawca działa lokalnie nie stanowi to żadnego problemu ponieważ pracujemy bezpośrednio z klasą dostawcy danych. W przypadku kiedy dostawca uruchomiony jest zdalnie to w rzeczywistości po stronie aplikacji pracujemy z obiektem proxy. W momencie wywołania metody GetCustomer do serwera wysyłane jest odpowiedni komunikat i wywoływana jest "prawdziwa" metoda GetCustomer. W wyniku otrzymujemy obiekt klasy Customer, która musi zostać przesłany do proxy. W tym celu obiekt musi zostać zserializowany czyli zapisany do strumienia i wysłany przez sieć.

I tutaj jest pies pogrzebany. Jeśli zostanie użyta serializacja XML'owa czyli taka, która "zamieni" obiekt na dokument XML to do proxy zostanie wysłana wartość zwrócona przez getter właściwości czyli coś innego niż wartość, która została ustawiona przy pomocy settera np.: jeśli do ustawienia właściwości StringValue użyjemy łańcucha "aaa" to w dokumencie XML zostanie zapisana wartość "Ala ma kota".

Po odebraniu odpowiedzi proxy spróbuje odtworzyć obiekt na podstawie odebranego dokumentu XML. Do zainicjowania właściwości StringValue użyje wartości z dokumentu czyli łańcucha "Ala ma kota". Teraz jeśli odczytamy właściwości StringValue to dostaniemy null ponieważ kod w getterze nie rozpozna łańcucha "Ala ma kota". Jeśli użyjemy serializacji binarnej problem nie wystąpi ponieważ w strumieniu zostanie zapisana wartość prywatnego pola _StringValue. Jeśli chcemy pozostać przy serializacji XML'owej to należy trochę zmodyfikować kod. Właściwość StringValue powinna być tylko do odczytu. Należy również stworzyć dodatkową właściwość do ustawiania danych.

public string StringValueForSerialization
{
 get; set;
}

public string StringValue
{
 get
 {
  if(StringValueForSerialization == "aaa")
   return "Ala ma kota";
  else if(StringValueForSerialization == "bbb")
   return "Kot ma Alę";
  ...
  else
   return null;
 }
}


0 comments:

Post a Comment