16/02/2011

DockPanel i ScrollViewer

Home

Dlaczego lubię kontener DockPanel? Ponieważ dobrze (intuicyjnie) współpracuje z kontrolką ScrollViewer, która dostarcza pionowych i poziomych pasków przewijania. Załóżmy, że główne okno naszej aplikacji zawiera listę (kontrolka ListView) z kilkuset wierszami. Wierszy jest na tyle dużo, że w danym momencie na ekranie widoczna jest tylko część z nich. Aby użytkownik mógł przewijać listę i zobaczyć wszystkie wiersze używamy kontrolki ScrollViewer

ScrollViewer zachowa się jednak inaczej w zależności od kontenera w jakim zostanie osadzony. Jeśli będzie to np.: StackPanel lub Grid to paski przewijania nie zostaną wyświetlone i otrzymamy efekt jak poniżej.Można sobie z tym poradzić ustawiając na kontrolce ScrollViewer właściwość Height ale spowoduje to, że lista będzie miała zawsze tą samą wysokość bez względu na wielkość okna. Podobnie można ustawić właściwość Height dla listy ale efekt będzie taki sam.Dużo lepszym rozwiązaniem jest osadzenia kontrolki ScrollViewer wewnątrz kontenera DockPanel. Dzięki temu uzyskamy efekt jak poniżej. Paski przewijania są widoczne, a wysokość listy zależy od wielkości okna.


0 comments:

Post a Comment