09/04/2009

Velocity - co nowego?

Home

Dwa dni tempu pojawiła się wersja CTP 3 Velocity. Ponieważ w kilku postach wspominałem o tej technologii pozwalającej na rozproszone cache'owanie danych chciałbym w kilku słowach napisać o najważniejszych nowościach względem CTP 2.
  • Mechanizm powiadamiania - W tej chwili możliwe jest reagowanie kiedy jakiś region (grupa logicznie powiązanych z sobą obiektów umieszczonych w cache'u) jest dodawany, aktualizowany lub usuwany z cache'a. Mechanizm powiadamiania umożliwia również automatyczne unieważnianie cache lokalnego. Cache lokalny utrzymywany jest po stronie klienta i zawiera kopie danych pobranych z klastra. Do tej pory dane zgromadzone w tym cache'u były unieważniane dopiero po upływie określonego czasu. W tej chwili zostaną unieważnione tak szybko jak cache lokalny otrzyma powiadomienie.
  • Poprawienie wydajności.
  • Poprawienie bezpieczeństwa - Usługa gospodarza hosta działa teraz z uprawnieniami konta (mniejszymi niż dotychczas): Network Service.
  • Nowe opcje zarządzania klastrem - Wraz z CTP 3 rolę zarządcy klastra może pełnić instancja SQL Server'a. Wcześniej za zarządzanie klastrem byli odpowiedzialni tylko tzw. główni gospodarze (ang. lead host). Równocześnie usunięto możliwość przechowywania konfiguracji klastra w pliku XML.
  • Ulepszenia programu instalacyjnego - Wprowadzono możliwość automatycznej instalacji oraz zwiększono zakres dostępnych w czasie instalacji opcji.
  • Nowe API - Ta zmiana nie cieszy mnie za bardzo ale nic nie poradzę. Ogólnie zmieniło się nazewnictwo klas, delegatów, kolejność parametrów w metodach itd. czyli w sumie całkiem sporo.

0 comments:

Post a Comment